Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Změny v celních a daňových předpisech pro dovoz zboží do EU

V první polovině letošního roku jsme Vás průběžně informovali o změnách v celních a daňových předpisech pro dovoz zboží do EU, které vstoupily v platnost 1.7.2021. Avizovaná legislativní změna dala všem expresním přepravcům povinnost podávat elektronické celní prohlášení na všechny zásilky pocházející ze zemí mimo EU, a to bez ohledu na jejich hodnotu. 

 

Z důvodu prodlevy v legislativním procesu a chybějící novely zákona o DPH však byla dočasně odložena povinnost výběru DPH u zásilek o hodnotě do 22 EUR. 

 

Rádi bychom Vás nyní informovali, že novela zákona o DPH je již schválena a vstupuje v platnost s účinností od 1. 10. 2021. 

 

Zboží s místem plnění v České republice, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR, tedy již nebude osvobozeno od DPH a DHL Express Vás může kontaktovat pro upřesnění informací potřebných k proclení Vaší importní zásilky nebo k upřesnění obsahu či hodnoty přepravovaného zboží. Výjimkou z povinnosti platit DPH zůstávají dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude rovněž nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude u nich vyměřeno ani clo, ani DPH.