Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Zelený e-Kerosin problémy emisí nevyřeší

Evropské letecké společnosti mají před sebou obrovský úkol: ze zákona musí do roku 2026 nejméně 0,5 procenta leteckého paliva sestávat z petroleje typu power-to-liquid (PtL); to v Německu odpovídá částce 50 000 tun. Do roku 2030 to musí být 2 procenta, tj. 200 000 tun.

 

Začátkem týdne byl otevřen první závod na průmyslovou výrobu tohoto e -petroleje od roku 2022 - jeho roční kapacita je však pouze 350 tun.


Pokud by průmysl zvládl úsilí s pomocí výrobců PtL, neznamená to, že cesta ke klimatické neutralitě bude zajištěna rozběhem výroby e-petroleje. Protože zelený e-petrolej má také negativní klimatické efekty, které přesahují čisté emise CO 2. Letecké motory vytvářejí při letu kondenzáty a ozón; oba dohromady při použití fosilního petroleje ohřívají klima dvakrát tolik než CO 2.


Zelené palivo e-jet řeší polovinu těchto skrytých účinků poškozujících klima, ale není to všelék. Neutrality klimatu lze tedy dosáhnout pouze pomocí rozsáhlejších opatření. Průmysl se tomu musí dnes přizpůsobit.