Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Zajímavost s letecké dopravy (Létání v post-epidemické době)

Proč se drahé letenky a zdravotní kontroly na letištích mohou stát novou normou

 

Po období levných letenek se očekává opětovný růst cen z důvodu fyzického oddělování cestujících neobsazenými sedadly. V celém světě letecké společnosti žádají své vlády o výpomoc, jak mezinárodní cestování kleslo na minimum.

Některé aerolinky propouštějí zaměstnance nebo jim snižují platy, ředitelé firem vydávají chmurné předpovědi k budoucím výnosům. A otázka zní, až pominou omezující opatření, co může cestující očekávat?

Za prvé, letečtí dopravci budou muset oddělit cestující, jinými slovy spousta sedadel zůstane neobsazena. To bude nevyhnutelně tlačit na růst ceny letenek, i když možná ne hned, jak zdůrazňují experti.

Karanténní opatření před a po cestě se mohou stát nevyhnutelnými, převažovat budou tudíž krátkodobé cesty doi sousedících zemí. Jak říká profesor Amitabh Upadhya ze Skyline University College v emirátu Sharjah, návrat k normálu bude pomalý. Zdůrazňuje, že si odvětví letecké dopravy poradilo s minulými krizemi jako 9/11 či řadou přírodních katastrof, ale pandemie koronaviru bohužel nemá zatím srovnání. „Lidé budou i v případě dalších nouzových stavů vždy vyhledávat možnosti rychlého návratu. Avšak teprve poté, co bude běžně k dispozici účinná léčba a vakcinace, turistika opět nabere rychlost“.

Předpověď pomalého oživení je sdílena i nejvyšším management velkých aerolinek. Ed Bastian, CEO Delta Airlines, zaměstnancům oznámil „pomalé a rozkouskované oživení“, které může trvat i 3 roky poté, co bude virus poražen. Prof. Upadhya přidává varování, že nevyhnutelný pokles v počtech cestujících bude mít odraz i v dalších odvětvích, která závisí na turistice. „Bohužel nemám příjemný výhled pro aerolinky ani hotely, ale ještě horší to bude pro výletní lodě. Velké pochybnosti mám o osudu low-costových aerolinek, které v minulé dekádě zažívaly nebývalý růst a obchodní úspěchy. Velké klasické společnosti několik z nich možná převezmou či jiné přinutí ukončit činnost. Letenky budou zpočátku levné, ale cestování letadlem později logicky podraží.“

Čísla jsou neúprosná. Přibližně dvě třetiny ze světové flotily 26.000 PAX letadel jsou dnes uzemněny a v ohrožení se octlo cca 25 milionů pracovních míst v odvětví letecké dopravy, oznamuje Bloomberg. IATA přidává odhad ztráty z neprodaných letenek pro tento rok na $314 miliard s tím, že polovina dopravců se bez státní pomoci octne do 2-3 měsíců v akutním nebezpečí bankrotu. Ještě vyšší je odhad Výboru pro světovou turistiku WTTC – možná ztráta práce hrozí až 100 milionům lidí.

 

Obr: rozvrh obsazení sedadel po odeznění epidemie Covid-19Vliv na budoucnost cestování mohou mít i nové pracovní postupy a komunikace v obchodu. Omezení mající za cíl obranu proti šíření viru se už v mnoha zemích projevila přechodem na video konference a další elektronické způsoby setkávání.

Jak může vypadat cestování v budoucnosti

Zatímco mnohé mezinárodní konference a semináře byly kvůli pandemii zrušeny, mnohé jiné se uskutečňují online. Maggie Bootsman, generální ředitelka Travel Counsellors UAE sídlící v Manchesteru a zajišťující dovolené na zakázku tvrdí, že tento trend bude pokračovat. Přesto však očekává, že doba obtíží cestovního průmyslu nebude trvat dlouho. „Samozřejmě že můžeme očekávat více videokonferencí než osobních setkání“, říká Maggie, „ale lidé budou mít i nadále potřebu cestovat za obchodem, aby upevnili a obnovili vztahy se svými dodavateli a zákazníky. Důraz bude kladen na zajištění zdraví a pohody cestujícího, a korporátní cestující budou od svých dopravců vyžadovat záruky, že byly učiněny všechny nezbytné kroky ochrany cestujících i v post-pandemickém období.“

Maggie Bootsman také připomíná, že mnoho lidí neodmítá výměnu svých letenek ze zrušených letů za vouchery, které jim umožňují úpravu jejich cestovních plánů, odklad na pozdější dobu v letošním roce či v 2021, a mnoho cestujících vyjadřuje i svoji touhu a očekávání po něčem pozitivním, na co se mohou těšit.

„Připravujeme obnovení obliby cestování mezi našimi zákazníky, kteří budou ochotni se opět vydat do vzduchu a objevovat svět tak jako dřív“.

Bohužel však ti, kteří se nehodlají vzdát svých cestovatelských návyků, mohou narazit na nečekané problémy a obstrukce. Jak Prof. Upadhya, tak paní Bootsman souhlasí s tvrzením, že se pro cestující mohou stát „novou normou“ důkladné zdravotní prohlídky před odletem. Ochranné prostředky jsou již dnes standardní součástí výbavy palubního personálu.

„Jako se staly běžnými bezpečnostní kontroly před odletem po 11. září, tak se brzy stanou běžnými i zdravotní předodletové prohlídky, které mohou zdvojnásobit dobu průchodu letištěm“, dodává paní Bootsman.