Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Vyšetřování viny na Ever Given nabírá otáčky

Evergreen, nájemce m/s Ever Given, která minulý týden narazila na mělčinu v Suezském průplavu, vyhlásil Společnou havárii, protože náklady na nehodu narůstají a egyptské úřady hrozí právními kroky, a to i proti posádce.

 

Vyhlášení společné havárie bude znamenat, že přepravci budou muset zaplatit část nákladů na incident, než budou moci svůj náklad vyzvednout, ačkoli jakýkoli náklad, který byl v důsledku incidentu zničen, jako je rychle se kazící zboží, by vyžadoval odškodnění taky. Zprávy mezitím naznačují, že Úřad pro Suezský průplav (SCA) může požadovat náhradu škody ve výši 1 miliardy USD proti osobám, u nichž se prokáže odpovědnost za incident, který na šest dní zablokoval provoz. Plavidla vstupující do Suezského průplavu uzavírají přísnou smlouvu se SCA, která stanoví, že vlastníci, provozovatelé nebo nájemci plavidel „jsou odpovědní za jakékoli škody a následné ztráty způsobené přímo či nepřímo“ a jsou zcela odpovědní, pokud se neprokáže opak. Pokud by vyšetřování probíhající v panamském registru, za účasti Bernard Schulte Shipmanagement (BSM), SCA a pojišťovny UK P&I Club, prokázaly nedbalost nebo chyby posádky, mohly by nést odpovědnost v závislosti na výsledku dotazů všechny zúčastněné strany, majitel, nájemce, správce lodi a posádky.

Podle podmínek smlouvy může odpovědnost nést jakákoli osoba nebo právnická osoba odpovědná za loď v době nehody. Za incident může být právně odpovědná posádka i technický manažer BSM, majitelé Shoei Kisen Kaisha a nájemce Evergreen. Eric Hsieh, prezident společnosti Evergreen Marine Corp, 2. dubna popřel, že by tchajwanský dopravce nesl jakoukoli odpovědnost za ztroskotání,  přičemž tvrdil, že jeho odpovědností je pouze udržovat bezpečnost nákladu. Generální tajemník Národního svazu námořníků v Indii (NUSI), zdůraznil: „Nejde o trestní odpovědnost, nedošlo k úmrtí ani nedošlo k úniku ropy. Maximálně to může být občanskoprávní odpovědnost a vyšetřování bude nějakou dobu trvat. “ ITF, NUSI a indická vláda dali jasně najevo, že nebudou tolerovat žádný předpojatý vyšetřovací proces. Jsou v neustálém kontaktu s 25člennou indickou posádkou pocházející z Bombaje, Tamilnádu, Ándhrapradéše a ostatních států ze severní Indie.