Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Výkony říční dopravy v Sasku-Anhaltsku utěšeně rostou

Se spolkovou zemí Sachsen-Anhalt sice nesousedíme, ale sdílíme jeden důležitý evropský říční tok a dopravní cestu = Labe. Takže následující pozitivní zprávy by se mohly týkat i nás, kdyby...


Podle údajů vnitrozemských přístavů a ​​překladišť v Sasku-Anhaltsku bylo podle statistik státního úřadu v Halle v roce 2020 přeloženo přibližně 6,2 milionu tun zboží. To je o 10,3 procenta více než v roce 2019. S podílem 15 procent připadla více než sedmina celkové tonáže na nebezpečné věci. 60,5 procenta veškerého manipulovaného zboží bylo odesláno do Německa, ve 39,5 procenta všech případů to byla přeprava do zahraničí. S 2,2 miliony tun a podílem 35,8 procenta na celkovém výkonu byly nejčastěji přepravovaným zbožím výrobky ze zemědělství, lesnictví a rybolovu. U rud, kamenů a zeminy, stejně jako u ostatních těžebních produktů, což je druhá nejdůležitější kategorie zboží, došlo k poklesu o 18,2 procenta. Manipulace s kontejnery na vnitrozemských vodních cestách v Sasku-Anhaltsku zaznamenala v roce 2020 nárůst o 22,3 procenta na 29 113 TEU. S podílem 80,5 procenta se většina manipulace s kontejnery uskutečnila v přístavech a překladištích v oblasti kanálu Mittelland.