Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

V Evropě roste podíl silniční nákladní dopravy vůči dalším druhům dopravy

V roce 2018 představovala silniční doprava tři čtvrtiny (75,3 %) celkové pozemní nákladní dopravy Evropské unie. Železniční a vnitrozemská vodní doprava představovaly 18,7 %, respektive 6,0 % (vyjádřeno v tunokilometrech). Podíl silniční dopravy se zvyšuje od roku 2013, kdy činil 73,9 %.

 

Silniční nákladní doprava dominuje ve všech státech s výjimkou Lotyšska a Litvy

Silniční nákladní doprava byla v roce 2018 hlavním způsobem přepravy zboží téměř ve všech členských státech EU.  V 16 členských státech představovala více než 70 % nákladní dopravy.

Výjimku tvořili pouze Lotyšsko a Litva, kde převažuje železniční doprava (75,8 %, respektive 67,9 % celkové vnitrostátní nákladní dopravy). V Litvě bylo pouze 32,1 % tunokilometrů přepraveno po silnici, zatímco v Lotyšsku to bylo 24,2 %.

V roce 2018 byly členskými státy, kde je největší podíl silniční dopravy, Irsko (99,2 %), Řecko (97,9 %) a Španělsko (95,0 %). Zeměmi s největším podílem vodní přepravy byly Nizozemsko (43,2 %), Rumunsko (27,1 %) a Bulharsko (24,5 %). Kypr a Malta nemají železnice ani splavné vnitrozemské vodní cesty. V těchto členských státech je tedy podíl silniční nákladní dopravy 100 %.

Podíl jednotlivých druhů dopravy (v procentech tunokilometrů) na celkové nákladní dopravě v roce 2018 (žlutá - silniční; modrá - železniční; oranžová - vodní):

 

 

www.dlprofi.cz