Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Studie tvrdí, že automatizace nahradí dříve speditéry než řidiče

Podle výzkumu Oxfordské univerzity existuje 99% pravděpodobnost, že roboti nahradí v následujících 15 letech práci zasílatelů dopravy. Řidiči budou nahrazeni s pravděpodobností 79 % .

 

Pandemie koronaviru prokázala, že práce řidičů těžkých nákladních vozidel je zcela zásadní. Ukázalo se také, že k vytvoření bezkontaktního, rychlého a efektivního dodavatelského řetězce je nutná automatizace a digitalizace. Automatizace vede nevyhnutelně k nahrazování lidí roboty. Tato myšlenka vyvolává otázku: Převezmou roboti naše pracovní místa v odvětví dopravy a logistiky?

Podle studie provedené vědci z Oxfordské univerzity je strach oprávněný: je 99% pravděpodobnost, že roboti nahradí lidské odesílatele a 79% pravděpodobnost, že roboti převezmou práci řidičů nákladních vozidel.

Speditéři by se měli obávat, řidiči nákladních vozidel také

Pracovní místa v odvětví logistiky a dopravy jsou velmi různorodá. Roboti, koboti a samojízdná vozidla se již dostali do mnoha skladů. Důvodem obrovského kroku směrem k automatizaci skladů je exploze elektronického nakupování a měnící se chování spotřebitele, a to již před pandemií koronaviru.

Mají-li sklady zůstat konkurenceshopné a zvládat rostoucí objemy operací, musejí se vyvíjet směrem k automatizaci. Pracovní pozice "skladník" již z projektu Převezmou roboti moji práci? vypadla... A není to jediná pracovní pozice, jež je odsouzena k zániku.

Odesílatelé přeprav čelí 99% pravděpodobnosti, že budou v nadcházejících letech nahrazeni umělou inteligencí. Přesto pro ně stále existuje naděje. Tvůrci výzkumu provedli ověřovací průzkum o každé pozici, aby posoudili, zda jsou jejich data validní. Ověřovací průzkum ukázal pravděpodobnost automatizace "pouze" 70% v příštích několika desetiletích.

Podle projektu je šance, že roboti převezmou úlohu řidičů nákladních vozidel, ve výši 79 %. Jinými slovy to znamená, že ze 100 řidičů nákladních vozidel bude svou práci během příštích 15 let vykonávat pouze 21 šoférů.

 

www.dlprofi.cz