Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Statistická ročenka ČR 2020: Doprava

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i doprava.

 

Oblast dopravy je rozdělena do následujících částí:

 • Základní ukazatele dopravy a skladování (právnické a fyzické osoby)
 • Základní ukazatele dopravy a skladování (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami)
 • Výkony železniční dopravy
 • Vybrané ukazatele železniční dopravy
 • Vývoz a dovoz železniční dopravou podle druhů věcí
 • Výkony silniční dopravy
 • Silniční nákladní doprava podle druhů věcí
 • Motorová a přípojná vozidla
 • Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy
 • Výkony potrubní dopravy v oblasti přepravy ropy
 • Výkony letecké dopravy
 • Výkony letišť v České republice
 • Vybrané údaje – poštovní služby
 • Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)
 • Základní ukazatele za informační a komunikační činnosti (podniky s 250 a více zaměstnanými osobami)
 • Základní ukazatele za telekomunikační činnosti (právnické a fyzické osoby)