Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL Express 12-11-2020 Zprávy z ruských drah (veskrze pozitivní)

Tranzitní kontejnerová přeprava mezi Čínou a Evropou za posledních devět
měsíců překročila objem zaznamenaný v roce 2019.

 

V září 2020 se kontejnerová přeprava mezi Čínou a Evropou na infrastruktuře ruských železnic zvýšila oproti stejnému období loňského roku 1,7krát a dosáhla 50 800 TEU. Počet naložených kontejnerů se zvýšil 1,8krát na 48 200 TEU. V lednu až září 2020 činila kontejnerová doprava mezi Čínou a Evropou 387 900 TEU (1,6krát více než ve stejném období loňského roku), z čehož bylo naloženo 374 800 TEU (růst 1,8krát). Objemy provozu za prvních 9 měsíců tohoto roku tak již překročily ukazatele za celý rok 2019 o více než 40 000 TEU. V tomto roce bylo odesláno 347 000 TEU. Růst přepravních objemů je usnadněn vytvořením konkurenčních cenových podmínek, rozšířením rozsahu a zlepšením kvality služeb a diverzifikací přepravních tras.