Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č.27/2020 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

MIELE PRODLUŽUJE SMLOUVU S CEVA | ŠÉF PŘÍSTAVU TERST ODVOLÁN | SPOLKOVÁ VLÁDA O VODÍKOVÉ STRATEGII | AKVIZICE DB CARGO BUDOU OFENZIVNÍ | 200 NOVÝCH TRAS PRO DLOUHÉ SILNIČNÍ SOUPRAVY | ZEMŘEL HANSPETER STABENAU – ZAKLADATEL SPOLEČENSTVA BVL | ...

 

ITÁLIE

MIELE PRODLUŽUJE SMLOUVU S CEVA

Výrobce přístrojů pro domácnost Miele prodloužil v Itálii spolupráci s poskytovatelem logistických služeb Ceva o dva roky. Mezi dohodnuté služby patří skladová doprava, komisionářství pro elektrický obchod a zpracování všech vratek v rámci Itálie. Vedle toho Ceva vyvíjí pro Miele objednávky pro E-Commerce. Stanoviště pro to bude logistické centrum v Martinengo v severoitalské provincii Bergamo v Lombardii. Ke zboží, pro než bude Ceva příslušná, patří velké domácí spotřebiče, malé přístroje, příslušenství, čisticí produkty a profesionální stroje pro prádelny a hotely.

ŠÉF PŘÍSTAVU TERST ODVOLÁN

Italský protikorupční úřad Anac anuloval zpětně jmenování Zena D´Agostino (52) z listopadu 2016 šéfem přístavu Terst a podrobněji to neobjasnil. Zřejmý důvod: v té době byl již předsedou Osobní terminálové společnosti v Terstu, na které se přístav podílí 40 procenty. Komisionářské vedení přístavu převzal před týdnem Mario Sommariva (63), který byl před tím generálním sekretářem přístavu. D´Agostino vybudoval Terst jako významný drážní a ro-ro přístav. Z důvodu koronaviru v 1. čtvrtletí značně poklesla překládaná množství ve srovnání s předchozím rokem – o 5,37 procent v celkovém překladu14,3 milionu tun a minus 4,93 procent v kontejnerech (180.000 TEU). D´Agostino podal žalobu proti svému sesazení. Sommariva nyní stojí před těžkostí objasnit partnerům v zahraničí, co se stalo. Má obavu „z enormní škody“ také pro hospodářství.

NĚMECKO

SPOLKOVÁ VLÁDA O VODÍKOVÉ STRATEGII

Předpokládá se, že v těchto dnech bude spolková vláda schvalovat národní vodíkovou strategii. Jde o to, jak aplikovat kromě jiného vodík do mobility, jak jej vyrábět a v případech potřeby moci dovážet. Základní části vodíkové strategie se již nacházejí v konjunkturním programu z minulých dní. V 28 stránkovém dokumentu počítá vláda s finanční podporou ve výši kolem 20 miliard eur cca do konce roku 2023. 7 miliard eur připadá na největší část 38 opatření v tržní situaci v rámci konjunkturního programu. Další prostředky jsou na základní a energetický výzkum. Z energetických a klima-fondů chce spolková vláda podporovat vývoj zařízení na výrobu paliv na bázi proudu jakož i výstavbu tankovací infrastruktury a silniční nákladní dopravy. Národní vodíková strategie bude provázena výborem státních sekretářů v dotyčných rezortech jako jsou doprava nebo ekonomika. V této problematice má radit Národní vodíková rada s 15 experty z hospodářství, vědy a obchodních společností, jež nejsou angažovány jako součásti veřejné správy. Strategie počítá s akčním plánem. Tento a rozpočty jednotlivých rezortů vytvářejí strategický dokument pro tržní aplikaci.
Na evropské úrovni chce spolková vláda téma vodíku aktivně podporovat. Tak například plánuje založení evropské vodíkové společnosti. Budoucí balík koaličního výboru předvídá 2 miliardy eur na mezinárodní spolupráci a na mimohospodářská partnerství.

AKVIZICE DB CARGO BUDOU OFENZIVNÍ

Sigrid Nikuttová, odpovědná v představenstvu Německé dráhy za nákladní dopravu a předsedkyně představenstva drážní nákladní dcery DB Cargo hodlá odlehčit německým silnicím do roku 2030 od 25 milionů silničních transportů. Číslo vychází z cílového záměru, aby tržní podíl železniční nákladní dopravy v Německu stoupl z nynějších 19 na 25 procent; paní Nikutová to uvedla v polovině června na telefonické mediální konferenci. Železniční nákladní doprava by musela být tak jednoduchá jako nákup na internetu kliknutím – podtrhla šéfka DB Cargo svoji představu. Se zavedením „Link2Rail“ má již drážní podnik k tomu nástroje. Slíbila přebírání zásilek nákladním autem „z každého bodu“, pokud odesílatel nemá vlastní drážní napojení. V systému jednotlivých vagonů s devíti velkými seřaďovacími stanicemi, 130 malými a středními zařízeními pro vlakotvorbu a 2.500 stanovišti nákladní dopravy spatřuje Nikuttová ještě kapacity nejméně pro trojnásobek množství. Chce přinést do sítě hromadnost. Stát se tak má zahuštěným taktem vlakové frekvence mezi Hamburkem a Kölnem, jakož i Kölnem a Berlínem a také přes množství nových relací. Proto také DB Cargo plánuje vetší začlenění západních přístavů Rotterdam a Antverp do své sítě. Tak mají jezdit čtyři vlaky denně ve směru mezi přístavy a jižním Německem. Nikuttová uvádí, že dráha odvisí od toho, co hospodářství vyrábí. DB Cargo chce ale jít na trh ofenzivně. S větší spolehlivostí chce Nikuttová vytvářet předpoklady, aby bylo DB Cargo pro odesílatelskou společnost atraktivní. Ve spolupráci s odbory reorganizuje podnik výkonové pojetí. Místo dosavadních tří koridorů bude opět pět produkčních center. Strojvůdci tažných vozidel pak mohou být lépe regionálně přidělováni. „Strojvůdce musí být vždy v pohotovosti, aby mohl převzít příští vlak“ konstatovala Nikutová. Chybějící zdroje byly v minulosti hlavním důvodem, že DB Cargo nepřejímala nové transporty a měla problémy v kvalitě ve stovkách vlaků s neobsazením v časech odjezdů.

200 NOVÝCH TRAS PRO DLOUHÉ SILNIČNÍ SOUPRAVY

Německé spolkové ministerstvo dopravy připravuje desátou změny nařízení o dlouhých nákladních vozidlech. Podle ministerstva bude více než 200 tras nově zahrnuto do tak zvaného pozitivního seznamu. Kromě toho uvede ministerstvo poprvé celkovou síť tras pro prodloužené návěsy (Lang-LKW-Typ). Přitom se jedná o vozidla o délce 17,88 metrů, jež mohou být nejdříve testována do 31.12. 2023. „S nasazením dlouhých nákladních vozidel lze omezovat jízdy a spotřebu paliva. Dvě dlouhé soupravy mohou nahradit tři, pravidelně nasazované“. Oborové schvalování desáté změny nařízení o těchto vozidlech právě začíná. Změněné nařízení má vstoupit v platnost ještě letos v létě.

ZEMŘEL HANSPETER STABENAU – ZAKLADATEL SPOLEČENSTVA BVL

Skonal 10. června ve věku 85 let. Byl zakládajícím členem a dlouhodobým předsedou představenstva Spolkového společenstva Logistika (BVL). Rodák z Königsbergu studoval v Kölnu dopravní vědu a v roce 1961 přišel do Brém, kde pracoval na Německé akademii zahraničního obchodu a dopravy (DAV). Zde byl nejprve docentem, od roku 1966 vedoucí studia. V roce 1978 byl jedním z osmi zakladatelů BVL. S BVL a DAV byl Stabenau ve svém životě úzce spojen. Jako čestný předseda BVL se účastňoval do roku 2017 s nadšením kongresů německé logistiky v Berlíně. „Ztrácíme angažovaného logistika a vynikajícího člověka. Na něho se nezapomene“ řekl prof. Thomas Wimmer, předseda představenstva BVL.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

NĚMECKÉ HESSENSKO: MEKA PRO LOGISTIKY

S více než 225.000 výdělečnými osobami patří logistický sektor k nejvýznamnějším hospodářským sektorům této země; usadilo se zde 15 podniků z „Top 100 logistiky“ a jen její ústřední poloha v republice jakož i v Evropě tuto země předurčuje jako stanoviště logistiků - to je Hessensko. Takto to nebylo vždycky. Teprve po pádu zdi v roce 1989 a s tím spojeným otevřením hranic se mohly uplatnit dopravně strategické přednosti středoněmecké spolkové země. „Ti tehdy odpovědní poznali tyto šance a zabývali se vytvářením odborných úseků jakož i s výstavbou infrastruktury, odpovídající potřebám trhu“. Uvádí to Bernd Rudolph, ředitel hospodářské podpory Bad Hersfeld – Rottenburg.
Severohessenský prostor se vyvíjel díky severojižní ose dálnice 7 ve spojení s dálnicí 4 v meku distribuční logistiky. Již na počátku devadesátých let přišel s GLS do regionu první logistický podnik a další podniky měly následovat: například Amazon koncem devadesátých s pevní výrobou FRA 1, potom Hermes v roce 2007 a časem se tam těžiště distribuční logistiky etablovalo. „Přes případy podpory na Duryňsko napomohla strategická poloha našeho regionu usídlování dalších podniků“ uvedl Rudolph. Ve skutečnosti platí region severní Hessensko za nejrychlejší překládkové místo v Německu. „U nás jmenujeme stanovištní marketing jako Plus- 4-Faktor, protože tu zůstává k dispozici čas do 4 hodin“ dle Rudolpha. Avšak marketingová opatření byla minimální, jako web stránkové vstupy na internet. Důvod je jednoduchý: disponibilní pracovní plochy jsou přehledné a přednosti regionu v rámci sektoru jsou známé. V současnosti je pro logistické podniky, zajímající se o bezprostřední blízkost dálnic, již jen málo místa: cca 5 ha je ještě k dispozici podél dálnic. Jsou sice úvahy o vytvoření nových pracovních ploch, ale jde o složité pochody, které zhodnotí čas.
Také železnice je pro okres Bad Hersfeld – Rottenburg „vysoce zajímavým tématem“. Je tu k dispozici potřebná infrastruktura. Protože železniční stanice Bebra byla jedním z ústředních nádražích před politickou změnou – hlavně co se týká carga. „Máme na kolejích obrovský potenciál a relativně novou techniku. Jsou zde podniky, které chtějí podporovat výstavbu železniční dopravy. „Uvažujeme také o koncentraci přístavní dopravy do vnitrozemí“ Uvádí Rudolph.
V uplynulých letech probíhala jednání se zajímavými investory, ale věci příliš nepokročily. Představitelé hospodářského rozvoje však spatřují v korona-krizi šanci pro oživení těchto jednání. „Je možné, že po korona-krizi se toto téma znovu rozjede – infrastruktura je v každém případě po ruce.“

 

https://www.svazspedice.cz/index.php/ssl-zpravodaje/