Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č.22/2020 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

AMAZON PŘED NEJVYŠŠI SOUD FRANCIE | REKORDNÍ SVĚTOVÉ PROPADY V LETECKÉM ZBOŽÍ | IFO INSTITUT: V ZEMI DOCHÁZÍ K OMEZOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST | SOUČASNÉ PROBLÉMY NA LETIŠTI FRANKFURT | EXPEDITORS S VÝSLEDKY NAD OČEKÁVÁNÍ | CO MŮŽE DĚLAT NÁMOŘNÍ SPEDITÉR PRO ZELENĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘETĚZCE?

 

FRANCIE

AMAZON PŘED NEJVYŠŠI SOUD FRANCIE

Onlinový obchodník Amazon oznamuje, že v právním sporu ohledně ochranných opatřeních vůči koronaviru v logistických centrech dostane případ před nejvyšší soud Francie. Amazon se rozhodl nyní napadnout rozhodnutí odvolacího soudu ve Versailles z konce dubna před kasačním soudním dvorem Francie – jak podnik oznámil v minulých dnech. Důvody k tomu měly být podle koncernu dotyčným stranám před soudem vysvětleny. Amazon vede podle svých údajů rozhovory se zástupci zaměstnanců. Dále informuje, že jeho francouzská logistická centra budou pravděpodobně uzavřena do poloviny května. Konečné rozhodnutí má padnout v těchto dnech na setkání ústřední podnikové rady. Pokud bude tento plán potvrzen, zůstávají zaměstnanci do této doby doma a dostávají podle Amazonu plné platy. Důvodem je právní spor onlinového obchodníka ohledně ochranných opatření vůči koronaviru pro zaměstnance. Odvolací soud v dubnu rozhodl, že Amazon může plnit nadále jen objednávky určitých artiklů. Tato podmínka má platit tak dlouho, dokud koncern svá ochranná opatření nezlepší. Potvrzuje se tak rozhodnutí soudu na pařížském předměstí Nanterre. Toto rozhodnutí padlo na základě žaloby odborářské skupiny Union Syndicale Solidaires. Amazon po prvním rozhodnutí soudu svá logistická centra ve Francii nejprve uzavřel, jinak by mu hrozila při neplnění peněžitá pokuta. Podnik stále tvrdí, že všechna ochranná opatření proti koronaviru jsou dodržována.

 

NIZOZEMSKO

REKORDNÍ SVĚTOVÉ PROPADY V LETECKÉM ZBOŽÍ

Světové objemy leteckého zboží se propadly v dubnu o 39 procent vůči stejnému měsíci před rokem. Uvádějí to nejnovější čísla nizozemského analytického domu CLIVE Data Services. Tržební poklesy v důsledku pandemie koronaviru se považují za dosud největší v historii leteckého zboží. V březnu činily poklesy podle CLIVE Data Services 23 procent. Data ozřejmují velmi názorně, že značně velká množství lékařských zásobení, přepravovaná chartery (tzv. Protective Personal Equipment, PPE) jako masky a ochranná oblečení zdaleka nevyrovnávaly extrémní výpadky, vzniklé de facto zhroucením osobní letecké dopravy i příslušných přikládek. Že jsou propady drastické ukazují přesnější analýzy údajů, jež shledávají měsíc duben jako nejnižší bod v negativním vývoji. Ukázalo se, že se propady obratu snižovaly s průběhem měsíce. Zatímco v prvních dvou kalendářních týdnech měsíce zbožové poklesy činily minus 47 procent a minus 48 procent, v následujících týdnech se dostaly na 16 procent.

 

NĚMECKO

IFO INSTITUT: V ZEMI DOCHÁZÍ K OMEZOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST

Koronakrize bude stát v mnoha sektorech joby. V průměru ruší v Německu 18 procent podniků pracovní místa. Uvádí to konjunkturní dotazování Ifo Institutu. „Od nynějška postihuje krize německý trh práce“ řekl k tomu vedoucí dotazování v Ifo Klaus Wohlrabe. Změny ve výrobních oblastech dopadají přímo na dopravní a logistické sektory. Podle Ifo Institutu plánuje na úseku pozemní dopravy a Keb (Kurýrní, expresní, balíkové služby) každý čtvrtý podnik snižování stavu personálu. Na úseku skladování to je ještě každý pátý podnik. Již v dubnu rozhodlo 39 procent podniků v automobilní branži o propouštění nebo neprodlužování omezených smluv. Také v jiných branžích se uvažuje o nadprůměrně mnoha výpovědích: činí tak 57 procent podniků zprostředkujících práci, 48 procent výrobců z kůže, koženého zboží a obuvi, 10 procent tiskáren a 29 procent výrobců kovového zboží. Méně silná propouštění hrozí zaměstnancům na stavbách (3 procenta) jakož i v chemickém průmyslu, kde hodlá propouštět tři až pět procent podniků. Pouze ve farmaceutickém průmyslu nebudou podle současné situace žádná personální opatření. Rozdíly jsou rovněž regionální: zvláště mnoho podniků ruší joby v Bádensku – Württembersku (22 procent firem) a v Bavorsku (20 procent). Výrazně méně jich je v Sársku a Porýní – Pfalci.

SOUČASNÉ PROBLÉMY NA LETIŠTI FRANKFURT

Zpoždění a dlouhé čekací doby při expedici importního zboží patří v zařízení Cargocity Süd v současnosti ke každodennostem. Odbavovací podniky na frankfurtském letišti jsou nyní tématem rozhovorů o zbožovém množství na nejvýznamnějším centru leteckého carga Evropy. Největší podíl na komplikacích se týká podniku Frankfurt Cargo Services (FCS) a jeho narůstajících problémů s importním frachtem. Podle výpovědí řady podniků v odborném tisku zpoždění a také velmi dlouhé čekací doby způsobují rostoucí rozmrzelost dopravců a leteckých spedic. Dopravci musejí na vyzvednutí malých zásilek čekat také až šest hodin, řidiči návěsů mnohdy až deset hodin; parkoviště pro nákladní auta bylo částečně pro přeplnění uzavřeno. Důvodem situace je silně narostlý obrat zboží na tomto letišti v důsledku koronakrize. Oba největší odbavovatelé LUG Aircargo Handling a FCS zaznamenávají v současnosti až o 30 procent větší tonáž než před rokem. Na situaci se významně podílejí charterovaná letadla mimo pravidelnou linkovou dopravu, přepravující obličejové ochranné masky jakož i další medicínská vybavení o velmi vysokém počtu kusů a větším odbavovacím množství vůči normální situaci.


FCS odbavoval podle interní zprávy Spedičního a logistického svazu Hesenska/Porýní – Falcka v 17. týdnu 314.000 kusů importního zboží. V předchozím týdnu jich ještě bylo 149.100. K zostření přispívá, že počet vyzvedávacích subjektů masivně stoupl a mnozí z nich nejsou logistici, nýbrž tak zvané cizí firmy, které „chtějí převzít 4 kartony masek, jsou v Cargocity zcela poprvé a nemají ponětí, jak to tu chodí“ uvádí jeden z účastníků.

 

USA

EXPEDITORS S VÝSLEDKY NAD OČEKÁVÁNÍ

Poskytovatel logistických služeb Expeditors informoval o svých výsledcích v prvním čtvrtletí. Ve srovnání s předchozím rokem podnik sice zaznamenal o 6 procent nižší obrat 1,9 miliardy USD. Šlo však o značně lepší výsledek než předvídali analytici (1,8 mld USD). Operativní zisk poklesl za stejné období o 15 procent na cca 159 milionů USD (2019: 187,6 milionů USD). Čistý zisk klesl ze 139,7 milionu USD na 122,4 milionu USD. Se ziskem 0,71 USD na akcii se podnik rovněž nacházel nad očekáváním. Analytici předvídali na akcii 0,64 USD. Zatímco se tonáž v leteckém zboží zmenšila o 7 procent, klesl objem námořních kontejnerů o 10 procent. Pro americký podnik to je ve srovnání s vysokými čísly předchozího roku pokles. Na příští kvartál očekávají analytici zisk na akcii 0,89 USD. Ke srovnání: C.H.Robinson Worldwide dosáhl v 1. čtvrtletí 0,57 na akcii.


I když se mezitím dávají opět první trhy do pohybu, počítá generální ředitel Expeditors Jeffrey Musser ještě do konce roku se značnými omezeními s ohledem na koronovou pandemii. Platy kolem 18.000 zaměstnanců poklesly ve srovnání s loňskem o 4 procenta. Finanční šéf Bradley Powell však považuje podnik za krizi odolný: „Naše bilance je silná. Vycházíme z toho, že budeme dále investovat do našich pracovníků, procesů a technologií“.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

CO MŮŽE DĚLAT NÁMOŘNÍ SPEDITÉR PRO ZELENĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘETĚZCE?

Díky značné vnitrozemské poloze hamburského přístavu se může zboží dopravovat až 450 km do vnitrozemí, než musí být překládáno.


Hamburský přístav je „ekologicky velmi upředňostňovaný přístav“ řekl Willem van der Schalk, předseda Společenstva hamburských speditérů (VHSú). Jeho výrazná vnitrozemská poloha mu dává značnou udržitelnou přednost ve srovnání s jinými námořními přístavy jako v Rotterdamu nebo v Antverpách. Zboží může zůstat až 450 kilometrů déle na lodi, než se musí překládat na prostředky pozemní dopravy. Právě zde se dostávají do hry přístavní speditéři. Co však může dělat speditér námořního přístavu pro zelenější dopravní řetězce?


Přímý vliv na přátelskost k životnímu prostředí disponibilních dopravních prostředků speditéři podle van der Schanka nemají. Oni organizují transporty, sami však dopravní prostředky nevlastní. „Politika musí prosazovat v rámcových podmínkách, aby dopravní prostředky, jež jsou na trhu k dispozici, odpovídaly nejmodernějším aspektům životního prostředí“ říká speditér. Tak jako Mezinárodní námořní organizace (IMO) rozhodla, že se musí od roku 2020 značně snížit emise síry z lodního paliva.


Podle van der Schalka speditéři hledají pro konkrétní dopravní příkazy vhodné dopravní prostředky nejrůznějších parametrů. Přirozeně má přitom hrát velkou roli u dopravních prostředků, jež jsou k dispozici, přátelskost k životnímu prostředí. „Hledíme, aby dopravní prostředky odpovídaly nejmodernějším požadavkům“ uvádí speditér. Při nájezdu do přístavu pokoušejí se například rejdaři, aby se co možno nejčastěji používala železnice nebo dle situace říční loď místo nákladního auta.


Ochrana prostředí na druhém místě
Po procesu výběru předkládají speditéři svým zákazníkům, odesílateli, odpovídající nabídku. Zde se podle van der Schalka oddělují v praxi bohužel často zrno od plev. Protože: „V denní činnosti hraje hlavní roli cena a teprve na druhém místě ochrana životního prostředí“. Ta stojí peníze a to se také odráží na ceně za dopravu.


Přesto jsou myšlenky na životní prostředí podle van der Schalka u mnoha hamburských námořních speditérů již hluboce zakotveny. Mnoho výběrových řízení vyžaduje vyjádření k prostředí, které předpokládá volbu dopravních prostředků podle pozornosti k životnímu prostředí. „Děláme tu práci, ale nejsme za ní ještě kompenzováni“. Van der Schalk, který sám pracuje již 42 let jako generální ředitel a „managing director“ u Hamburger Spedition A.Hartrodt, spatřuje především v posledních dvou letech značnou tendenci ke zlepšení ve volbách dopravních prostředků, pozorných k životnímu prostředí. Ke snaze o zelenější logistiku dochází rovněž v přístavní logistice, k realizaci kvůli cenové situaci však ještě nikoliv. Ovšem budoucnost spatřuje speditér pozitivně: „Povědomost tu je: tuto cestu již nelze zvrátit, ale je třeba ji aktivně sledovat a to speditéři činí již řadu let“.


Možnosti podpory
Město Hamburk sleduje udržitelný rozvoj a logistické projekty cíleně podpůrnými programy a iniciativami. Jsou zaváděny kromě jiného na onlinové platformě „Green Logistics Capital Hamburg (www.greenlogisticscapital.hamburg) Logistické iniciativy Hamburg (LIHH), která byla teprve nedávno nově přepracována. Vedle seznamu regionálních, národních a mezinárodních podpůrných možností je zde také řada příkladů nejlepších praktik, od kterých se podniky mohou nechávat inspirovat. LIHH byla založena v roce 2006 jako veřejné/soukromé partnerství a je podporována hansovním městem Hamburkem jakož i jejími členy.

 

https://www.svazspedice.cz/index.php/ssl-zpravodaje/