Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č.20/2020 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

PODLE ODBORŮ LETIŠTĚ HEATHROW ZRAZUJE DĚLNÍKY | SCHVÁLENA PODPORA EU LITEVSKÝM AUTODOPRAVCŮM | KOOPERACE KUSOVINY VTL PŘETVÁŘÍ SÍŤ PRO BUDOUCNOST | ODSTARTOVAL PROJEKT UMĚLÉ INTELIGENCE PRO PROGNÓZY DOB DOJEZDŮ ŘÍČNÍCH LODÍ | ...

ANGLIE

PODLE ODBORŮ LETIŠTĚ HEATHROW ZRAZUJE DĚLNÍKY

Odborový svaz GMB prohlásil, že Heathrow zrazuje dělníky, když ruší slíbená zvýšení mezd, k nimž mělo dojít v dubnu. Následně po dlouhé kampani GMB Heathrow oznámil, že všichni smluvní pracovníci pracující na letišti obdrží v dubnu tzv. plat London Living Wage ve výši 10,55 liber/hod. Namísto aby Heathrow Ltd splnila slib, využila krize s coronavirem,
aby dělníky držela na nízkých mzdách. Málo placení dělníci nemají dokonce ani možnost bezplatného parkování na letišti. Perry Phillips, organizátor u GMB, řekl: „Heathrow zrazuje naše členy. Jsou to dělníci, kteří během pandemie nasazovali své životy, aby se poskytoval
bezpečný servis cestujícím z celého světa. Nyní se jim říká, že slíbené zvýšení mezd se ruší – a ani nemohou využívat bezplatného parkování. To je nehorázné. Heathrow vykazuje každým rokem vysoké zisky – musí zvolit slušný postup.“

 

LITVA

SCHVÁLENA PODPORA EU LITEVSKÝM AUTODOPRAVCŮM

Evropská komise schválila poprvé v rámci pandemie corona státní pomoc, jež jde výlučně ve prospěch podniků silniční dopravy. Litva smí vyplatit 5 milionů eur malým a středním podnikům z této branže, aby se udržela jejich likvidita. Částka má pomoci podnikům hradit existující úroky. Mají být k dispozici do 31. prosince na období maximálně šesti měsíců. „Silniční nákladní doprava patří k sektorům, jež jsou pandemií postiženy. Uvedených 5 milionů eur z litevského programu má ulehčit malým a středním podnikům sektoru nést finanční zatížení a pokračovat dále během pandemie v provozování dopravy“ řekla komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. „Budeme dále úzce spolupracovat s členskými státy v pomoci sektoru nacházením řešení, jež jsou v souladu s právem hospodářské soutěže v EU“.

 

NĚMECKO

KOOPERACE KUSOVINY VTL PŘETVÁŘÍ SÍŤ PRO BUDOUCNOST

Odstartovaný projekt se jmenuje „VTL Next“. 14 partnerů se nedávno sešlo ve virtuálním prostoru k výkopu, aby se nastavily společně výhybky pro nové zaměření sítě. Cílem je proměnit VTL v modernější, ještě atraktivnější síť s širokou paletou logistických služeb, jak řekl vedoucí VTL Andreas Jäschke. K tomu definují dozorčí rada a obchodní vedení řadu opatření. Tak služby se mají zakrátko pojímat z hlediska digitálních propojení a nových onlinových řešení. Dále jde o budoucí vývoj dílčích stran a optimální zajišťování dopravy, aby bylo možno zajišťovat více přímé dopravy. Konečně mají být dorostové síly v síti silněji zapojovány do vývoje budoucnostních témat. Během zahajovací akce kick-off bylo založeno pět pracovních okruhů, zaměřených na zpracování jednotlivých témat. Výsledky nového zaměření mají být prezentovány nejpozději na akci „Transport Logistic 2021“. Pozadí projektu VTL Next: od plánovaného společného řízení sítě kusového zboží VTL s Palletways Deutschland od počátku roku bylo upuštěno. VTL, založená v roce 1998 spolupracuje s více než 130 středostavovskými spedicemi kusového zboží. S 1,3 milionem zásilek s celkovou hmotností kolem 491.000 tun dosáhla kooperace loni obratu 64,8 milionu eur.

ODSTARTOVAL PROJEKT UMĚLÉ INTELIGENCE PRO PROGNÓZY DOB DOJEZDŮ ŘÍČNÍCH LODÍ

V březnu začaly práce v rámci projektu „Chytrá asistence rozhodování pro logistické řetězce v říční plavbě o prognózách dojezdů lodí ve vnitrozemské dopravě“ (Projekt Select). Pod vedením odborného úseku TU Berlín prof. Franka Straubeho spolupracují různé podniky německé vnitrozemské plavby, mezi nimi Behala, Deutsche Binnenrederei, Duisport, Imperial a Modal 3 Logistik. Vedle Prognosen KI (umělé inteligence) se berou v úvahu Automatické indentifikační systémy AIS a další datové zdroje mezi jiným k plánovanému dopravnímu proběhu jakož i poruchám a dalším faktorům vlivu. Přes větší průhlednost a vlivy v případech poruchových situací se mají minimalizovat rizika v dopravních řetězcích. „Tím přispívá projekt ke zvýšení spolehlivosti a efektivnosti vnitrozemské plavby a posiluje právě v krizových časech strategickou schopnost logistiky při zajišťování kritického zboží“. Projekt Select je podporován tři roky v rámci iniciativy „Inovativní přístavní technologie“ (Ihatec) spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Provozovatel duisburgského přístavu Duisport patří ke kooperačním partnerům právě odstartovaného projektu Select.

REJDAŘSTVÍ HAPAG-LLOYD DÁVÁ K LEDU OBJEDNÁVKY LODÍ

Kontejnerové rejdařství Hapag-Lloyd upouští s ohledem na pandemii corovavirus až na další od objednávek nových lodí. Řekl to předseda představenstva Rolf Jansen v rámci onlinové tiskové konference. „Je pravdou, že jsme diskutovali objednávky nových lodí, které budeme nepochybně potřebovat. Ale nikdo nemůže od nás tyto objednávky očekávat během příštích týdnů“. V průběhu coronakrize se ověřuje, kdy bude mít vůbec smysl se pustit do objednávek.
Reálně vzato současná situace vede k odkladům. Na počátku roku se hovořilo v kontejnerovém rejdařství o navýšení flotily v oblasti velkých lodí. Hapag-Lloyd disponuje v současnosti více než 243 loděmi, ze kterých je 112 majetkem kontejnerového rejdařství a zbývajících 131 je charterováno. Mezi pěti největšími kontejnerovými rejdaři je Hapag-Lloyd v současnosti jediný, který nové lodě neobjednává. V souvislosti s dalším vývojem globálních kontejnerovaných objemů poukázal Jansen na prognózy rozborářů od Clarksona. Ti očekávají v letošní roce pokles globálních kontejnerových objemů o 4,9 procent. Pro rok 2021 se počítá s obnoveným oživením trhu. „V příštím roce se počítá s nárůstem 4,8 procent“. Haben Jansen vychází z toho, že Hapag-Lloyd společně s partnery v námořním konsorciu The Alliance došel ke zrušení plaveb v čínské relaci, jež mají platit do konce druhého čtvrtletí; v dalším čtvrtletí má docházet k oživení. „Našim cílem je frekvenci spíše omezit, než ji zcela zrušit“ říká Jansen, ale není o tom ještě definitivně rozhodnuto.

 

POLSKO

PRODLOUŽENÍ HRANIČNÍCH KONTROL DO 13. KVĚTNA

V boji proti virové pandemii zachová Polsko své kontroly na hranicích s jinými zeměmi EU
do 13. května. Příslušný výnos podepsal ministr vnitra Mariusz Kaminski, jak informuje tento úřad. Hranice na Německo, Česko, Slovensko a Litvu se mohou překračovat jenom na stanovených přechodech. V polovině března rozhodla národně-konzervativní vláda ve Varšavě
o ochranném opatření proti rozšiřování koronaviru, a sice o uzavření hranic pro cizince na sousední země. Výjimky platí pro trvalé povolení k pobytu, řidiče kamionů a diplomaty. Pro dopravu zboží neplatí žádné omezení. Poláci, kteří se vracejí ze zahraničí, musí na 14 dní do karantény. Toto opatření tvrdě postihuje zejména pracovní pendlery na hranicích na Německo a Česko. Prezident Andrzej Duda uvedl ve facebookovém rozhovoru, že vláda se snaží o řešení pro tuto skupinu osob. V té době probíhaly rozhovory s Berlínem a Prahou. Následně měla polská vláda informovat o opatření pro pendlery. Dopravní komisařka EU Valeanová zdůraznila v internetové dotazovací hodině, že ve společném trhu EU by neměly být žádné uzavřené hranice. Očekává, že omezení budou odvolána, jakmile to ochrana národních zdravotních systémů dovolí. Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vyslovila obavy z přetížení hraničních úředníků při narůstající dopravě. Svaz požaduje, aby se státy EU situací na hranicích vážně zabývaly.

 

ŠVÝCARSKO

DOPADY CORONAVIRU NA RÝNSKÉ PŘÍSTAVY

Také švýcarské přístavy na Rýně nezůstávají uchráněny před „Corona-Effektem“. První čtvrtletí končilo s obratem zboží o 20 procent nižším vůči stejnému období loňského roku. Dopady pandemie jsou ale jen dílčím aspektem. Celkový výsledek 1,2 milionu tun souvisí s velmi silným prvním čtvrtletím 2019. K danému vývoji vedl rovněž pokles světového obchodu a pokles domácí poptávky jakož i současné nízké stavy vody. Toto se týká téměř všech druhů zboží. Nebyl ušetřen ani kontejnerový úsek, který vykázal snížení o 8 procent. Díky Mannheimské dohodě je rýnská plavba osvobozena od hraničních omezování a front plavidel a zajišťuje zásobování Śvýcarska zbožím, nezbytným pro život.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

SRN: NÁKLADNÍ AUTA MUSÍ VPRAVO ODBOČOVAT POMALU

Na konci dubna tam vstoupila v platnost novela Řádu silniční dopravy. Kromě jiného jde o nové předpisy k odbočování vpravo. Tak nákladní auta přes 3.5 tuny musí v obcích při odbočování vpravo jet krokem, když se musí brát v úvahu cyklisté nebo chodci. Při překročení této povinnosti hrozí pokuta ve výši 70 eur a ztrátou jednoho bodu ve Flensburgském registru způsobilosti k řízení. Za rychlou jízdu a bezohledné chování předpokládá nové nařízení rovněž důraznější pokuty.
Při požadavcích o mimořádná povolení pro velkoprostorové a těžké dopravy mění se podle Spolkového ministerstva dopravy ustanovení o řízení příslušných úřadů. Kromě toho budou v budoucnu celostátně sjednocenné poplatky. Tato ustanovení mají vstoupit v platnost až v lednu 2021.
Pro sektor KEB (kurní, expresní, balíková doprava) je významné, že stání na ochranných pruzích pro jízdní kola – také na označených cestách pro cyklisty – již není od nynějška povoleno. Porušení stojí mezi 55 eur a 100 eur jakož i jeden bod ve Flensburgu. Pro ochranu cyklistů, chodců a uživatelů elektrických šlapadel platí v obcích minimální odstup 1,5 metru, mimo obce 2 metry. Doposud byl předepsán pouze „dostatečný“ odstup“.
Za zákazy vjezdu pro určité hmotnostní třídy a typy vozidel nebo pro všechna vozidla se postih zdvojnásobuje: 40 eur místo 20 eur resp. 50 eur místo 25 eur.
Nová tabule pro zóny dodání: Kladně lze v dopravním dodávání hodnotit, že nový symbol Parkoviště a Ložné plochy je může značit pro nákladní auta.
Překročení rychlosti v obci o více než 21 km/h se podle Řádu silniční dopravy postihuje pokutou 80 eur a jedním bodem. Mimo obce to má být 26 km/h. Dosud platily hranice 31 km/h v obcích a a 41 km/h mimo ně. Pokuty za rychlou jízdu se zdvojnásobily. Při překročení rychlosti do 10 km/h nyní hrozí 30 eur, do 15 km/h 50 eur a do 20 km/h 70 eur. Mimo uzavřené obce to je 20 eur, 40 eur a 60 eur.
Parkování a stání ve druhé řadě se dosud postihovala 20 eury, nyní je to 55 eur. Při omezování,
ohrožování nebo dokonce poškození to může být až 110 eur a jeden bod.
Kdo při odbočování druhých předjíždí nebo je nenechá provést musí počítat se 40 eur místo dosavadních 20 eur. Když někdo ohrožuje, dvojnásobí se možná pokuta ze 70 eur na 140 eur a k jednomu bodeu také hrozí měsíční zákaz jízd.

 

https://www.svazspedice.cz/index.php/ssl-zpravodaje/