Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č.16/2020 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

AEROLINKY UDRŽUJÍ NÁKLADNÍ MOST PRO ZDRAVOTNÍ DODÁVKY | ČLEN MSC KONVERTOVAL TRAJEKTOVOU LOĎ NA NEMOCNIČNÍ | NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ: DOKLADY O ŠKOLENÍ PLATÍ DÉLE | BERLÍNSKÝ SENÁT: PODPORA ODBOČOVACÍ ASISTENCI | ZÁSOBOVÁNÍ ZBOŽÍM: ARMÁDA MŮŽE POMÁHAT | ...

 

IRSKO

AEROLINKY UDRŽUJÍ NÁKLADNÍ MOST PRO ZDRAVOTNÍ DODÁVKY

Aerolinky Aer Lingus začínají provádění 60 letů mezi Dublinem a Pekingem s několika svými osobními letadly A330 k dodání 600 tun zdravotních potřeb objednaných vedením irské Zdravotní služby k léčení COVID-19. Podle tamního tisku navíc k spodnímu prostoru je prostor mezi sedadly pro cestující naplněn ventilátory, maskami, ochrannými brýlemi a zkušebními soupravami. Při dobrovolném zapojení posádek se první let uskutečnil 28. března se 100.000 virovými zkušebními soupravami z Číny do Irska. V Dubaji oznámila Emirates SkyCargo, že přepravila 225.000 tun leteckého zboží během dvou měsíců od poloviny ledna ve svých 11 nákladních B777 včetně 13.000 tun lékařských potřeb a 55.000 tun potravin. Při jednom charterovém letu se přepravovalo skoro 500.000 ručních sanitárních lahví. Za poslední dva týdny dopravce prováděl více než 30 nákladních letů z Hong Kongu šesti až osmi nákladními letadly plus 12 ze Śanghaje, pěti z Guangzhou a dvou z Pekingu. Vice-prezident dopravce Nabil Sultan komentoval činnost takto: „Provozováním našich nákladních letů při plných kapacitách přes šest kontinentů s kombinací pravidelných a ad hoc letů ujišťujeme, že můžeme udržovat tok zboží jako jsou lékařské a farmaceutické dodávky, zařízení a potravinařské druhy nejen do Dubaje a Spojených arabských emirátů, ale do dalších světových destinací, kde to je ve světě nejnutnější“. S 50 miliardami USD pro aerolinky zahrnutými do 2 trilionového balíku COVID 19 schválenými právě kongresem USA, letecká IATA obnovila své požadavky na finanční nebo daňové či hotovostní uvolnění evropských dopravců a vynětí letadlových posádek ze 14 denních karantén a plateb finančních poplatků (parkovací částky, omezování slotů apod.).

 

ITÁLIE

ČLEN MSC KONVERTOVAL TRAJEKTOVOU LOĎ NA NEMOCNIČNÍ

Grandi Navi Veloci (GNV) z Janova, jež je trajektovým členem rejdařské Mediterranean Shipping Group (MSG), přestavěla svoji trajektovou loď Splendid druhu RoRo pro 2.200 cestujících na zotavovnu a isolovanou nemocniční loď pro pacienty s Covid-19. Prvních 25 pacientů se nalodilo 23. března po intenzivní práci italské certifikační firmy Rina Group a GNV s přestavbou plavidla. S druhou osobní lodí GNV pro 2.900 osob, jež je připravena k přestavbě v případě potřeby, italská Agentura civilní ochrany uvádí, že počet nakažených s Covid-19 v zemi stoupl o 14,6 procent na 47.021. Z původně infikovaných se plně uzdravilo 5.129 osob. - Zřízena v roce 1992 skupinou Grimaldi, GNV byla získána do MSG v roce 2010 a normálně provozuje 13 lodí na linkách mezi Itálií (včetně Sardinie a Sicílie) a Tunisem, Marokem, Španělskem, Francií, Albánií a Maltou.

 

NĚMECKO

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ: DOKLADY O ŠKOLENÍ PLATÍ DÉLE

Řidiči vozidel, jejichž „ADR-Schein“ pro silniční dopravu skončí mezi 1. březnem a 1. listopadem 2020, si mohou oddechnout: doklady o povinném školení jsou platné do 30. listopadu 2020. Základem je mnohostranné ujednání M324 s platností do 1. prosince 2020. Vzniklo z iniciativy Německa, Francie, Norska a Rakouska. Připojily se k němu Nizozemsko, San Marino, Švýcarsko a ČR. Státy reagovaly s ujednáním proto, jelikož s ohledem na virovou krizi se žádná školení a zkoušky nekonají. Díky M324 platí doklady o školení déle také pro pověřence pro nebezpečné zboží. Pokud by měly skončit mezi 1. březnem a 1. listopadem 2020, mohou se nyní používat do 30. listopadu 2020. Pro pověřence pro nebezpečné zboží v železniční dopravě, jejichž doklady o školení mají platnost mezi 1. březnem a 1. listopadem, prodlužuje ujednání RID 1/2020 platnost rovněž do 30. listopadu 2020. Ujednání doposud podepsaly Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko a Spojené Království. Pro ADN, která reguluje dopravu nebezpečného zboží říčními loděmi, platí ujednání M025 z hlediska doby platnosti dokladů o školení stejnými způsobem.
Posunuté lhůty pro zkoušky tanků
Doklady o povoleních pro vozidla podle 9.1.3.4 ADR, jejichž platnost končí mezi 1. březnem a 1. srpnem 2020, platí nyní až k 30. srpnu 2020. Technické prohlídky 9.1.2.3 však musí proběhnout před 1. zářím. Stejným způsobem se pojímá doba platnosti opakovaných zkoušek a mezi-zkoušek podle 6.8, 6.9, 6.10 ADR. Mnohostranné ujednání M325 bylo iniciováno Lucemburskem a dosud je podepsaly Německo, Francie, Norsko a Rakousko. Platí do 1. září 2020.

BERLÍNSKÝ SENÁT: PODPORA ODBOČOVACÍ ASISTENCI

Berlínské podniky, které vybavují svá nákladní auta elektronickou odbočovací asistencí ke snížení nehodovosti, mohou od zemské vlády obdržet finanční podporu. Podle hospodářské správy hlavního města měl senát schválit příslušný program počátkem dubna. Podpůrná částka má činit 1.500 eur pro jedno nákladní auto na kamerový monitorovací systém včetně optického nebo akustického varovného signálu. Program poběží do konce roku 2021. Pro oba roky mají být k dispozici 2 miliony eur. „Odbočovací asistence je účinné opatření k předcházení nehod a má zejména lépe chránit cyklisty a chodce“ sdělila senátorka pro ekonomiku Ramona Popová (Zelení). Provozovatelé vozidel ale v současnosti často šetří náklady na montáž takových systémů. „Náš podpůrný program zde vytváří silnou finanční pobídku k vybavování vozidel a jejich urychlení“. Na úrovni EU budou systémy odbočovací asistence povinné od poloviny roku 2022 pro nové typy vozidel a od poloviny roku 2024 pro všechna nově registrovaná vozidla.

ZÁSOBOVÁNÍ ZBOŽÍM: ARMÁDA MŮŽE POMÁHAT

Bundeswehr může pomoci logistické branži, když se to ukáže ve virové krizi při dopravě zboží jako nezbytné. „Sklady jsou dobře naplněné, ale logistika musí také fungovat“ řekla spolková ministryně obrany Annegret Kramp – Karrenbauerová v minulém týdnu v Berlíně. Jako jednu oblast nasazení jmenovala polské hranice, kam nyní směřuje 50 vojáků, aby podpořili řidiče nákladních aut v zácpách. Pro pomoc v úzkých místech zásobování vyčíslil generální inspektor Eberhard Zorn počet nákladních aut na 7.500, z části s povolenou celkovou hmotností až k 15 tunám. Dopravní kapacita odpovídá 43.000 tunám. Kromě toho je po celé zemi rozmístěno dvanáct zásobovacích batalionů, jež jsou řízeny z Wilhelmshavenu. Z hlediska vyostřené situace to je nicméně kapka v moři. Nákladní doprava dopravuje ročně po silnici přes 3,6 miliardy tun. Ve spolkovém ministerstvu dopravy se radili vedoucí dopravní svazy s ministrem dopravy Andreasem Scheuerlem o společných opatřeních. Jedním z nich je omezení kabotážních opatření. Ministerstvo to hodlá prověřit. Kromě toho ověří vysazení dob řízení a odpočinku. Polsko se k tomuto odhodlalo v minulých dnech. V Belgii to platí o řadu dní déle. V Německu řada spolkových zemí zrušila nedělní a sváteční zákazy jízd. Avšak neexistuje zde jednotné opatření. Stejně jako druhy zboží, na které se vztahuje uvolnění jakož i časová omezení se liší od jedné spolkové země ke druhé. Například Mecklenbursko – Přední Pomořansko chce uvolnit jezdění o nedělích a svátcích do 16. září. Sasko a Sasko-Anhalstsko pouze do 5. dubna.

 

ŠVÝCARSKO

FIATA RUŠÍ ŘADU ZASEDÁNÍ S OHLEDEM NA COVID-19

Světová federace spedičních svazů FIATA rozhodla s ohledem na rychlý vývoj onemocnění COVID-19 a ochranná opatření zemí kolem světa přikázaným omezením pohybu osob zrušit všechna svá mezinárodní zasedání do konce června
včetně
- jarního Plenárního zasedání (Headquarters´Session), plánovaného do Zurichu od 24 – 28 března 2020
- Regionálního zasedání Afrika – Střední východ v Egyptě, plánovaného od 15 – 17
června 2020
- 14. Regionálního zasedání Asie – Pacifik (RAP), plánovaného na 19. červen 2020.
FIATA tohoto rozhodnutí lituje, ale zdůrazňuje svoji odpovědnost a povinnou péči. Naše sympatie směřují k těm, kteří onemocněli CoVIDem-19 na celém světě. Sekretariát FIATA

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

NÁMOŘNÍ PŘÍSTAVY A PLAVEBNÍ SVAZY PŘIPOMNĚLY ČLENŮM G20 JAK DOSTÁVAJÍ SVOU POTRAVU

Nejvyšší exekutivní představitelé – předsedové vlád či hlavy států dvacítky největších ekonomik světa – G20 – se scházejí na pravidelných schůzkách. Celkově ekonomicky G20 představují 85 % světového hrubého domácího produktu a 80 % mezinárodního obchodu. Když G20 uzavřela téměř úplné zasedání věnované krizi COVID-19, Mezinárodní námořní komora ICS a Mezinárodní asociace přístavů IAPH připomněla skupině, že 90 procent světového obchodu se realizuje přes komerční námořní dopravu, bez které by mnoho lidí zemřelo. ICS, jež zastupuje celosvětově národní svazy majitelů lodí a přes 80 procent světové obchodní námořní tonáže a IAPH hovoří za světový přístavní sektor – uvedly, že bylo důležité pro vlády z G20 si plně uvědomit, že komerční plavba hýbe světovou potravou, energií a surovinami, jakož i vyráběným zbožím a součástmi – včetně významných zdravotních dodávek a mnoha produkty prodávanými v samoobsluhách. „Námořní doprava je životní mízou světa. Bez efektivní a bezpečné dopravy potravin, zdravotních dodávek, surovin a paliv by země mohly čelit dokonce obtížnější situaci, než které jsou vystaveny nyní“ vysvětloval generální sekretář ICS Guy Platten. „Potřebujeme, aby země, vedené G20 spolupracovaly a poskytovaly koordinovaná spíše než bezmyšlenkovitá omezení k ochraně nás všech před COVID-19.“ „Potřebujeme pragmatické, na vědě založené a harmonizované vedení pro světový námořní sektor, jenž zajišťuje bezpečné dodávání zboží, na které budeme spoléhat v nadcházejících měsících. Je to jednoduchý úkol, jenž může dodat „win-win“ pro všechny“. (Win-win je typ hry, která je navržena tak, aby z ní všichni účastníci mohli profitovat). Ředitel IAPH Patrick Verhoven řekl: „Zatímco základní cíl ochrany veřejného zdraví nesmí být ohrožován, přístavy musí zůstat plně provozní s jejich všemi pravidelnými službami na místě při zajišťování plné funkčnosti dodavatelských řetězců. Vlády musí podporovat plavbu, přístavy a dopravní operátory děláním všeho možného, aby se umožnila doprava zboží do a z přístavů tak, aby potraviny, léky a další nezbytné dodávky pokračovaly a dosahovaly k lidem na celém světě“.

 

https://www.svazspedice.cz/index.php/ssl-zpravodaje/