Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č. 19/2019 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

VÍCE „SLOTS“ OD ZÁŘÍ PRO NÁKLADNÍ AEROLINKY V AMSTERODAMU | WW UVÁDÍ DO PROVOZU DRUHOU LOĎ TYPU POST-PANAMAX HERO | PODPIS DRÁŽNÍ DOHODY S BĚLORUSKEM | PRÁCE DOSTÁVÁ NOVOU TVÁŘ

 

ssl expres  - 19 - 2019 esces

NIZOZEMSKO

VÍCE „SLOTS“ OD ZÁŘÍ PRO NÁKLADNÍ AEROLINKY V AMSTERODAMU

Nizozemská ministryně dopravy Cora van Nieuwenhuizenová byla donedávna proti navýšení počtu časový poloh (slots) na letišti Shiphol pro nákladní aerolinky. Tyto různé podniky, jako Airbridge Cargo – Airlines (ABC) ukončily na letišti své nákladní činnosti s ohledem na to, že se blížila mez povoleného počtu 500.000 pohybu letadel a některým dopravcům se omezovaly počty časových poloh. Z této situace profitovalo zejména letiště Lüttich a další. Zmíněné ABC se kupříkladu rozhodlo zřídit zde svůj evropský hub. Od 31. srpna vstoupí v platnost nové opatření, kdy první čtvrtinu slots, vrácených aerolinkami, dostanou v Amsterodamu k dispozici nákladní letecké společnosti. Loni poklesl počet nákladních letů ve srovnání s rokem předchozím o 10,4 %. K vysokému sezonnímu bodu koncem roku byl počet pohybů letadel dokonce o 12,4 % nižší než před rokem.

 

NORSKO

WW UVÁDÍ DO PROVOZU DRUHOU LOĎ TYPU POST-PANAMAX HERO

Rejdařství Wallenius Wilhelmsen (WW) převzalo svou druhou loď této řady. S kapacitou, odpovídající 8.000 osobních aut je loď MV Traviata druhou ze čtyř objednaných High-Eficiency Ro-Ro (HERO). Sesterská loď MV Titus je v provozu 10 měsíců a prokázala, že se všechno konstrukční úsilí vyplatilo - podle ředitele WW Ocean Michaela Hynekampa. „Lodní třída nasazuje nové měřítko pokud jde o energetickou účinnost, zlepšení ve spotřebě přibližně o 15 procent, čehož důsledkem je značné snížení úrovně emisí ve srovnání s podobnými plavidly světové flotily“. Třetí loď HERO má být dodána před koncem tohoto roku a čtvrtá počátkem r.2020. Titus a Traviata jsou první „Large Car and Truck Carriers (LCTCs)“, postavené v CSIC Xingang a první v Číně vyrobené LCTCs pro flotilu WW Ocean. Lodi HERO se navrhují ku snížení spotřeby energie dramatickým zlepšením vztahu carga k celkové zátěži a zvětšeným ramenem jeřábu na 36,5 m k lepší stabilitě

 

RAKOUSKO

PODPIS DRÁŽNÍ DOHODY S BĚLORUSKEM

Podle běloruského tisku tamní dráhy a Rail Cargo Austria podepsaly smlouvu k rozvoji služeb mezi Čínou a Evropou. Smlouva byla podepsána na konferenci ve Frankfurtu, organizované Běloruskými drahami. Přítomni byli logističtí představitelé drážních podniků, přístavů a terminálů ze zemí, zapojených v drážních službách mezi Čínou a Evropou včetně Německa, Litvy, Polska, Číny, Kazachstanu, ČR a Nizozemska. Běloruské dráhy uvádějí, že chtějí expandovat v železniční a multimodální dopravě kontejnerů v rámci čínské iniciativy Belt and Road. Dvojka ve vedení Běloruské dráhy Igor Šilov sdělil, že jeho podnik je připraven usnadnit intermodální výměnu mezi drážními rozchody 1,520 metru a 1,4 metru. Účastníci konference diskutovali způsoby rozvoje efektivního partnerství s ostatními drážními podniky, speditéry a logistickými operátory na trasách mezi Čínou a Evropou.

 

ŠPANĚLSKO

PRÁCE DOSTÁVÁ NOVOU TVÁŘ

Většina (56 procent) Evropanů má obavy, že budoucí roboty zastanou velkou část lidské práce. Vychází to ze zprávy k evropské technické situaci, kterou připravilo nové Středisko pro zvládnutí změn při španělské IE University. V ní výzkumníci zjišťují, jak lidé z osmi zemí (Francie, Německo, Irsko, Itálie, Poertugalsko, Nizozemska a Velké Británie) ustojí čtvrtou průmyslovou revoluci. Dotazování ukazuje, jak velký je strach před nastalovanými změnami. Tak 70 procent z 2.600 dotazovaných osob požaduje od politiků, aby přibrzdili automatizaci, aby se vyrovnali s přesuny pracovních míst – i když to znamená, že se technický pokrok zpomalí. Pokud jde o práci, organizace průmyslových zemí OECD přichází s varováním. Podle ní však není silný pokles zaměstnání kvůli technickému pokroku pravděpodobný, protože podle studie vznikne mnoho nových povolání v digitalizovaných oborech. – Avšak: 14 procent zaměstnání má být v budoucích 15 až 20 ti letech v průměru OECD automatizací ohroženo. Na průmyslové stanoviště Německo má připadnout dokonce 18 procent - a dalších 36 procent ( v průměru 32) pracovních míst se může radikálně změnit.

 

USA

KENWORTH TESTUJE TAHAČ TOYOTY POHÁNĚNÝ VODÍKEM

Výrobce nákladních automobilů Kenworth a firma Toyota North America vyvíjejí 10 bezemisních tahačů Kenworth T680, poháněných vodíkovými elektrickými články Toyoty. Toto úsilí směrované na bez-emisní nebo nízko-emisní nákladní techniku je podpořeno grantem CARB (California Air Resources Board) ve výši 41 milionů USD pro přístav Los Angeles. CARB je částí Kalifornských investic do klimatu – tamní iniciativou ke snižování emisí skleníkových plynů, posilování státní ekonomiky a zlepšování veřejného zdraví a prostředí – zejména ve znevýhodněných obcích. Partnery ve zmíněném programu jsou Toyota Logistics Services, UPS, TTSI a Southeren Countries Express. Tyto podniky budou provozovat tahače Kenworth T680 pro získávání údajů pro další vývoj bezemisních pohonů. Také důležitým pro komerční využití je rozvoj vodíkové plnicí infrastruktury, rovněž podporovaný grantem. Program rozšíří množství a přístupnost plnicích stanic, když první dvě staví Shell. „Úsilí ve spolupráci mezi přístavem Los Angeles, Kenworthem, Toyotou a Shellem je klíčem k rozvoji technologie vodíkových článků v 8.třídě trucků“ řekl Mike Dozier, hlavní manažer u Kenwortha. „Cílem je předvést a dále vyvinout pokrokové zero emisní pohony pro komerční vozidla“.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

Obchodní klima v SRN: ještě málo impulzů k růstu

Nálada v německých šéfovských etážích se v dubnu se znovu zkalila. Podniky jsou méně spokojeny se svou současnou obchodní situací, jak to ukazuje Index obchodního klimatu Institutu Ifo. „Lehký optimismus z března s pohledem na nadcházející měsíce se opět vytratil. Německé hospodářství opět ztrácí na síle“ sděluje Clemens Fuest, prezident mnichovského Institutu Ifo. Přiměřeně se dále zhoršila nálada mezi německými exportéry. Fuest: „Obtížné světové prostředí nedává momentálně žádné impulzy německému exportnímu sektoru“. V dubnu se mohla poněkud zvýšit podle Institutu očekávání výrobců automobilů, když v březnu poklesla. Avšak podniky nadále v zahraničním obchodě neočekávají další nárůsty. Všeobecně slabá zahraniční poptávka postihla nyní také chemický průmysl. Po téměř třech letech souvislého růstu exportu jdou podniky poprvé do slabého poklesu. Světlé okamžiky v dubnové poptávce se týkaly výrobců potravin jakož i nábytkářského sektoru. Ty mají podle Institutu Ifo nadále dobré exportní šance.

Nečekaně vysoký růst Číny

Čínské hospodářství roste rychleji, než se očekávalo. Druhá největší ekonomika rostla v prvním čtvrtletí o 6,4 procenta ve srovnání s obdobím před rokem, jak před týdnem sdělil statistický úřad v Pekingu. Experti očekávali v letošních prvních třech měsících tohoto roku pomalejší růst s ohledem na negativní důsledky obchodní války s USA a na další nejistoty. Avšak daňová snížení a další opatření čínské vlády k uvolnění hospodářství přinášení svůj účinek. Tak průmyslová výroba v prvním čtvrtletí se zvýšila o 6,5 % ve srovnání se situací před rokem. Obraty maloobchodu šly nahoru o 8,3 %. Investice do zařízení, tj. výdaje kromě jiného za stroje, pozemky nebo infrastrukturu se zvýšily o 6,3 %. Pokud ale nedojde ke shodě v obchodních rozhovorech s USA, hrozí nové sankce. Zvláštní americká cla na importy z Číny v rozsahu 200 miliard USD by se mohly zvýšit z dnešních 10 na 25 %.

Stacionární obchod dále pod tlakem

Také nálada v německém maloobchodě se zhoršila. Méně než třetina obchodníků v SRN počítá letos s rostoucími obraty, jak uvádí Obchodní svaz Německa (HDE). Obchodníci jsou značně pesimističtější než před dvanácti měsíci.

Negativní nálada u logistiků

K vývoji v logistické branži jsou k dispozici v současnosti jen hodnocení z března. Tak hodnoty logistického barometru SCI v daném měsíci silně poklesly, jak sdělila poradenská firma SCI Verkehr. Ukazatel se nyní nachází jen těsně nad nulovou linií. Hodnocení má být poprvé od roku 2016 uváděno jako „špatné“. Dotazovaní z dopravního a logistického sektoru nejsou až tak pesimističtí pokud jde o nadcházející měsíce, „ale vynikající základní nálada před rokem se silně vytratila“ píší analytici SCI. Velká většina vychází z toho, že se situace nebude dále zhoršovat.


https://www.sslczech.cz/cz/ssl-zpravodaje/ssl-expres/