Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č. 08/2019 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

FEDEX KUPUJE MEZINÁRODNÍ ČINNOST „FLYING CARGO GROUP“ | MAS AIR CARGO ZAVÁDÍ SMART CARGO SOLUTION | INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VŮČI RAILRUNNER EUROPE | ILN A STAR CHYSTAJÍ FŮZI SÍTÍ V KUSOVINĚ

 

ISRAEL

FEDEX KUPUJE MEZINÁRODNÍ ČINNOST „FLYING CARGO GROUP“

Fedex Express přebírá mezinárodní činnost izraelského logistického a distribučního podniku Flying Cargo Group. Převzetí musí ještě schválit příslušné úřady, ale podle podniků má být transakce završena ještě v prvním pololetí 2019. Fedex spolupracuje v Israeli s Flying Cargo od roku 1990 a zajišťuje exporty a importy zásilek s 220 zeměmi. Od května 2016 patří TNT Expres k síti Fedexu včetně TNT Israele a národních aktivit. Do uzavření převzetí budou Fedex Express a Flying Cargo Group nadále pracovat nezávisle na sobě.

 

MEXIKO

MAS AIR CARGO ZAVÁDÍ SMART CARGO SOLUTION

Nová platforma SmartKargo umožňuje nově znovuvzniklé MasAir Cargo digitálně transformovat její operace carga a úspěšně odstartovat novou nezávisle vlastněnou entitu od první dne provozu 1. prosince 2018. SmartKargo poskytuje soubor plně integrovaných nástrojů a řešení od plánování, cenotvorby a prodeje k operacím kolem řízení skladů, vykládky a nakládky a operacích na rampách, ale i sběru na první míli a dodání na poslední míli v rámci operací door-to-door. Integrované ziskové Cargo Revenue poskytuje analýzy ziskovosti a rozhodování v reálném čase. Tyto nástroje jsou snadno uživatelné a přístupné pro každý nástroj s internetovým propojením (nebo dopravcovo propojení na mobilní síť). „Oznamujeme s potěšením toto uplatnění SmartKargo Management Solution za velmi krátké časové období (6 měsíců od startu)“ sdělil Luis Sierra, generální ředitel MasAir Cargo Airlines. „Nové řešení umožní digitálně praktikovat náš obchod a umožní urychlit náš růst při zlepšování našich klientských zkušeností. Rovněž profitujeme z posledních mezinárodních „Nejlepších praktik“ spolu s posledními Clouds. Velmi oceňujeme tým SmartKargo. Naše kombinované projektové týmy byly schopné řídit tento důležitý krok digitální modernizace nákladních operací bez přerušení našeho obchodu a provozu“.

 

NĚMECKO

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VŮČI RAILRUNNER EUROPE

Úřední soud Hamburk zahájil hlavní insolvenční řízení o majetku podniku Railrunner Europe GmbH. Insolvenční správkyní byla jmenována právní zástupkyně Susanne Riedemannová z Hamburku. Požadavky se mají předkládat do 28. března. Shromáždění věřitelů má proběhnout 30. dubna. Railrunner požádal 18. ledna o vyhlášení platební neschopnosti. Gerhard Oswald se bezprostředně potom stáhl z vedení firmy, když se obával konfliktu zájmů ve spojitosti s jeho poradenskou společností Gomultimodal GmbH. Právní zástupkyně Riedemannová podle zprávy v odborném tisku nechala prověřit, zda poskytovatel bimodálního systému, který naposledy fungoval mezi Braunschweigem a Bratislavou v konvenční kombinované dopravě, může znovu pokračovat v provozu. Následná jednání insolvenční správkyně se zúčastněnými dráhami však zůstala bez výsledku. Podle toho by se měla rentabilita nabídky výrazně zlepšit. Očividně ČD Cargo a Drážní společnost Potsdam (EGP) odmítly slevy z cen v požadovaném rozsahu.

ILN A STAR CHYSTAJÍ FŮZI SÍTÍ V KUSOVINĚ

Hned potom, co skončilo kusovkové trio ILN, Star a VTL, přicházejí ILN a Star s námětem úzké spolupráce. Grémia obou kooperací se rozhodla „založit novou společnost, která má převzít celkovou operativní činnost Star a ILN“ jak se uvádí ve společném dopise na kooperační partnery. Co to konkrétně znamená: obě sítě kusových zásilek mají být pojaty do nové společnosti a potom se dále vyvinou do společného systému. Podíly na dosud bezejmenné společnosti mají být rovným dílem rozděleny na ILN a Star. Ty si stanovily dva zásadní cíle: „Maximální síťovou bezpečnost co možno největším počtem systémových partnerů a zlepšení hospodárnosti v místní dopravě“. Již proběhly přípravné rozhovory a realizace „by měla proběhnout co nejdříve“ sdělil Star dosti opatrně. Nejdříve se má propojit IT. Vedle přizpůsobení oblastí jde také o to, jak integrovat zvláštní produkty od Star (dlouhé zboží) a ILN (přistavování do 8 hodin).

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

ETIHAD ZÍSKAL CERTIFIKACI CEIV

Společnost Etihad Cargo, sídlící v Abu Dhabi, získala jako první letecký dopravce na Středním východě od Centra Excelence IATA certifikát na farmaceutickou logistiku. Certifikát kryje jak letecké operace Etihad Cargo tak též manipulaci a skladování v jeho hubu na Abu Dhabi International Airport v zájmu zachování produktové integrity a udržení vysokých hodnot zejména u zásilek citlivých na teplotu pro pharma subjekty a obory kolem udržování zdraví. A.M. Shadid, provozní ředitel carga a logistiky u Etihad Aviation Group, řekl: „Ehihad Cargo je poctěna, že se stala prvním dopravcem v regionu, jemuž bylo uděleno IATA CEIV určené pro pharma. Od chvíle, když jsme zahájili naši strategii čerstvosti na počátku roku 2018 došlo k velkému soustředění na nabídku nejvyšší kvality a spolehlivostní standardy ve prospěch našich zákazníků. Nyní náš produkt TempCheck získává ve spojitosti s důležitým certifikátem velkou podporu“. Pharma Certification CEIV získala také handlingová dcera Etihad Airport Services LLC. „Rok 2018 byl nejúspěšnější v naší historii, když jsme překonali řadu výkonnostních rekordů na různých úsecích našich provozů“

 

ŠVÉDSKO

NOVÉ LOGISTICKÉ PLOCHY PŘÍSTAVU GÖTEBORG

V přístavu jde vývoj logistických ploch do dalšího kola. Na severním břehu řeky Göta na ostrově Hisingen má být do dvou let vytvořena plocha o rozloze 400.000 čtv. m s logistickým vybavením. Možné jsou skladištní objekty až do výšky 34 metrů. Předpokládá se také drážní napojení. Přístavní společnost Gothenburg Port Authority jedná již o delším časovém období s firmami, které by se na území Halvorsäng hodlaly usídlit. Po souhlasu rozhodovacích grémií v daných firmách budou moci začít rozvojové práce. V zásadě se jedná o zhodnocení území o 1 milionu čtv. metrů, které již od roku 2015 slouží jako logistický park. Zde investiční podniky jako Bockasjö, Castellum, Eklandia a NCC investují do objektů a pronajímají je. V nejdůležitějším importním a exportním přístavu Skandinávie vládne v Göteborgu velká poptávka po logistických immobiliích. Automobilový průmysl a jeho dodavatelé hledají skladové plochy stejně jako podniky elektronického obchodu. Další vývoj v Halvorsängu zatím stál, protože nebylo jisté, zda přístavní společnost sama nebo jiná městská instituce má určit další vývoj. „V očekávání řešení bychom sice mohli plochu o 400.000 čtv. metrech připravovat pro zástavbu, ale při dalších krocích bychom měli svázané ruce“ řekl Magnus Nordfeldt, šéf projektů u přístavní společnosti. „Nyní, když je jasno, chceme co nejrychleji vytvořit domácí organizaci, která bude provázet rozvojový proces“.

 

ŠVÝCARSKO

IRU: CO VYŽADUJE SEKTOR SILNIČNÍ DOPRAVY

řed hlasováním v Evropském parlamentu o mobilitním balíku 1, Mezinárodní unie silniční dopravy IRU žádá členy EP, aby neztratili ze zřetele zásadní důležité principy sektoru silniční osobní a nákladní dopravy. IRU podporuje i kompromisní řešení, avšak vyžaduje respektování čtyř hlavních principů, aby se zajistilo úspěšné fungování vnitřního trhu a zachování evropských zaměstnání:
1. Vymahatelnost: pravidla musí být průhledná a vymahatelná pořadem práva
2. Jednoduchost: pravidla musí být pro podniky silniční dopravy jednoduchá. Slepenec 28 řešení není realizovatelný pro dopravní operátory ani pro řidiče
3. Pružnost: pravidla musí být dostatečně pružná pro operátory a řidiče, zatímco se zaručuje bezpečnost
4. Specifická pravidla pro osobní dopravu: povaha autobusové a autokarové činnosti, ve službách milionů cestující v EU, musí být uznávána na míru dělanými opatřeními o dobách řízení a odpočinku. Silniční doprava vyžaduje dostatečnou pružnost, četně oblasti řízení a odpočinku, aby se splnily požadavky zákazníků a společnosti. Podniky a řidiči mohou mít jen tehdy vzájemný prospěch, když tato korelace je jasná všem rozhodovacím subjektům Podle národních přehledů, například sestavených svazem BGL v Německu (51 % ze 4056 sledovaných) požaduje větší pružnost v řízení a odpočinku.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

PODNIK TYPU START-UP ZALOŽILI V USA SENIOŘI: „SENSOR TRANSPORT“

Čtyřčlenná špice podniku Sensor Transport pod vedením Roba Haneye, není složena z absolventů univerzit, ale z logistiků s celkovými 100 roky zkušeností v povolání. A pravidelně se ukazuje, jak to je přínosné. „Právě při rozhovorech s investory dostáváme často pozitivní ohlas, pokud jde o náš zkušený tým“ uvádí Annika Sorensenová, která má za sebou 15 let práce kromě jiného u Maersk Logistics a jako manažerka plánování distribuce u Shellla. Dalším plusovým bodem zkušeného týmu jsou roky růstu dopravních sítí poskytovatelů dopravních služeb a odesílatelů. Jim bude tým Sensor Transport prodávat svá řešení větší průhlednosti v rámci dodavatelských řetězců. Odesilatelé očekávají větší průhlednost. „Sledování zásilek se koncentruje stále na předávací body v rámci logistického řetězce“ řekla Serensenová. Ale rozhodující je z 80 procent první a poslední míle. K tomu narůstá tlak dělat dodavatelský řetězec průhlednějším. Majitelé zásilek vyžadují stále větší náhled do dodavatelského řetězce, což také dopravci silněji pociťují“. Protože kdo jako soukromý konečný zákazník při onlinové objednávce očekává pravidelná hlášení stavu, očekává to především v vztahu B2B. Modulární nabídka od Sensor Transport, jak jméno napovídá, jde přes lokalizaci zboží. Naše patentované sensory (čidla) IoT, jež se upevňují na balíky, palety a kontejnery, mohou měřit například pohyb, vlhkost, teplotu a dopad světla až k poloze artiklu“ říká Sorensenová. „Měření teploty je zajímavé především pro odesílatele kosmetických artiklů, potravin jakož i nápojů a farmaceutických výrobků, tedy vysoce hodnotného a citlivého zboží“. Měření světla je vhodné pro zjišťování otevíráni kontejneru během transportu. Měřené hodnoty by se měly během individuálně definovaných intervalů ukládat v databance, odkud by byla poskytována za období do 21 dnů. Doba životnosti výměnných baterií obnáší jeden rok. Přesto jsou start-upem užívaná čidla o 20 až 25 USD výhodnější než srovnatelné modely na trhu. Ostatní přístroje jsou vybaveny GSP, což sebou nese dražší práva užívání. K řešení od Sensor Transport patří platforma pro smartphon řidiče. Slouží k tomu, aby hodnotila řidiče a dopravce. K prokázání, že zboží bylo naloženo a dodáno může řidič udělat odpovídající fotografii a uložit ji. Při pozdější potřebě objasňování ve spojitosti se zbožím ji lze vyvolat. Vše funguje podle zakladatelů také s jinými čidly než od Sensor Transport. Podle potřeby si může zákazník zvolit, zda chce jen sledování zásilky a /nebo hlášení o stavu nákladu přes čidla. Jednotlivě to stojí 50 centů, obojí dohromady jeden USD.

 

https://www.sslczech.cz/cz/ssl-zpravodaje/ssl-expres/