Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č. 05/2019 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

DOPRAVCI V NÁMOŘNÍ „OCEAN ALIANCI“ PODLUŽUJÍ SPOLUPRÁCI | RUSKÁ INVESTICE 4 MILIARDY USD NA NOVÝ ARKTICKÝ PŘÍSTAV | PRVNÍ KONTEJNEROVÝ VLAK FESCO DORAZIL DO MOSKVY Z ČÍNSKÉ YIWU

 

ssl expres 05 2019

 

ČÍNA

DOPRAVCI V NÁMOŘNÍ „OCEAN ALIANCI“ PODLUŽUJÍ SPOLUPRÁCI

Aliance jsou roky realitou v kontejnerové plavbě. Rejdařství CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen a pod Cosco patřící OOCL založily před dvěma roky Ocean Alliance a nasměrovaly ji na dlouhodobou spolupráci. 17. ledna byla v čínském Hainanu platnost smlouvy o spolupráci prodloužena. Smluvní spolupráce byla na startu nejprve dojednána na pět let. Avšak od počátku bylo zřejmé, že bude aktuální prodloužení ještě na dalších pět let. Že se toto stalo zdůvodňuje například CMA CGM ve svém sdělení, že mezi dopravci vládne důvěra a spolupráce ve velké kvalitě. Alianční partneři představili v minulých dnech nový produkt: Ocean Alliance Day3 Product. Měřeno kapacitami zaujímají ve světovém měřítku místo 3 Cosco včetně OOCL, čtyři CMA CGM a sedm Evergreen.

 

RUSKO

RUSKÁ INVESTICE 4 MILIARDY USD NA NOVÝ ARKTICKÝ PŘÍSTAV

Plán na vybudování námořního přístavu v jedné z nejsevernějších ruských oblastí začíná ožívat. Projekt za 4 miliardy USD v regionu Nenets je klíčový ve strategickém plánu země na otevření námořní plavby v Arktidě. Projekt měl být začleněn do Moskevského seznamu hlavních investičních projektů dopravního a infrastrukturního rozvoje. Nový přístav, který bude situován do malé osady Nenets v Indiga, bude v provozu celoročně. Roční zbožový obrat má dosáhnout 70 milionů tun. Nový severní přístav bude vyžadovat vytvoření nezbytné pozemní infrastruktury. Projet je plánován včetně výstavby nové železnice, spojující Indiga se západo-sibiřským městem Surgut. Více informací je na

 

PRVNÍ KONTEJNEROVÝ VLAK FESCO DORAZIL DO MOSKVY Z ČÍNSKÉ YIWU

Společnost FESCO Transportation Group začala týdně provozovat kontejnerový vlak z místa Yivu v čínské provincii Zhejiang přes Mongolsko do Moskvy; první vlak dorazil do cíle 11. ledna. Celková doba tranzitu byla 11 dní a vlak byl směrován přes mongolské přechody Erlian a Zamyn-Uud a Nauski na Rusko. Firma plánuje přepravovat měsíčně 400 - 500 kontejnerů spotřebního zboží a plánuje zařadit v blízké budoucnosti též chladírenské kontejnery k zajištění přepravy zkazitelného zboží. FESCO začala pracovat na trase mezi Čínou a Ruskem koncem roku 2016 vytvořením vlaku Tianjin – Moskva, když následující rok byla vytvořena služba do Německa přes Mongolsko. FESCO, původně známá jako Far East State Shipping Company, také přepravuje exportní zboží z Krasnojarska přes Kazachstan do Chengdu v provincii Sichuan a Xian v provincii Shaanci. V roce 2018 přepravní objem mezi Čínou, Ruskem a Evropou představoval 12.400 Teu – třikrát více než v roce 2027. Podnik je jedním z hlavních subjektů provozování veřejné dopravní a logistické činnosti se zájmy v přístavech, na kolejích, integrované logitice a námořní plavbě. Většina jeho operací je na ruském dálném východě, kde má flotilu 20 lodí, domácí námořní kontejnerové linky a drážní služby. Podnik také kontroluje komerční přístav Vladivostok, jenž má kapacitu pět milionů trun všeobecného carga a naftových produktů, 150.000 vozidel a přes 600.000 kontejnerů. FESCO je rovněž 10. největším privátním drážním operátorem s parkem 14 tisíc vagonů včetně 5.000 kontejnerových nosičů a 40.000 kontejnerů

 

SLOVINSKO

BRITSKÝ ZÁJEM O LOGISTICKOU SPOLEČNOST INTEREUROPA

Britský logistik na úseku e-Commerce Xpediator hledá v Evropě již déle kandidáty na převzetí. Podnik potvrdil, že nyní probíhají intenzivní rozhovory se slovinským poskytovatelem logistických služeb Intereuropa, kotovaným na burze. Není ovšem jisté, zda dojde ke konkrétní nabídce ze strany Xpediatora na akcionáře Intereuropa. Tento podnik se sídlem v Koperu pokrývá segmenty silniční dopravy jakož i letecké a námořní cargo a je činný v devíti zemích. Vedle balkánských zemí Slovinska, Chorvatska, Bosny – Hercegoviny, Severní Makedonie, Černé Hory, Kosova a Albánie obsluhuje Intereuropa také ukrajinský trh. Plány na rok 2019 předpokládají obrat kolem 168,5 milionů eur a zisk dle Ebit 13,2 milionu eur. Částí expanzní strategie Xpediatora jsou nákupy firem; naposledy to byl v srpnu 2017 na burze kotovaný podnik Anglia Forwarding , který tak posílil leteckou a námořní síť Xpdiatora. V důsledku toho stoupl jeho roční obrat na 130 milionů GBP (kolem 148 milionů eur). Pro další pokračování expanze posílil Xpediator odbornost managementu. Tak Simon Youd jako člen představenstva převzal úseky fůze, nákupy firem a integrace. Tento zkušený logistický manažer přešel od poskytovatele logistických služeb Woodlanda, kde zastával stejnou pozici.

 

ŠVÝCARSKO

NEBLAHÉ DŮSLEDKY TVRDÉHO BREXITU PRO SEKTOR SILNIČNÍ DOPRAVY

Mezinárodní unie silniční dopravy IRUmá vážné obavy z „no deal“ Brexitu pokud jde o silniční nákladní dopravu přes Kanál, dopravu osob, jakož i ohromný dopad na hospodářství UK a EU a jejich občany. Kontingentní plány Evropské komise a vlády UK nebudou schopny pokrývat nynější provozní potřeby komerčních podniků silniční dopravy a jejich zákazníků. Matthias Maedge, vedoucí expert IRU na záležitosti EU věc komentuje: „Tvrdý Brexit by neměl být alternativou, ale nyní je blízko tomu stát se skutečností. S pouhými dvěma měsíci do rozchodu je nedostatek srozumitelnosti stále naší největší výzvou. Je třeba očekávat mimořádně závažné ekonomické následky pro společnost a pro obchod, když stále není jasno o clech a přístupu na trh pro miliony komerčních operací v silniční dopravě směrovaných do UK nebo z něj. Utrpí obchod a dodávky, náklady půjdou nahoru nejméně o 10 procent. Za normálního dne až 10.000 nákladních vozidel projíždí jenom přístavem Dover. IRU zůstává nadále nepřesvědčena přes veškeré kontingentní plánování, že komerční provozovatelé silniční dopravy, jejich zákazníci a vlády budou nachystáni k 30. březnu na tvrdý scénář. „No deal“ znamená, že podniky silniční dopravy zjistí, že jejich tržní práva budou vážně narušena a toto se negativně projeví na dodávkách zboží. Stoupající počet podniků v EU zvažuje ukončení činnosti ve dnech, že budou následovat po termínu brexitu. IRU naléhá na nositele rozhodování v EU a ve Spojeném Království, aby učinili jasno o cestě vpřed po 30. březnu 2019 a zvýšili úsilí k nastolení správných řešení pro aktuální silniční dopravu.

 

PĚT NOVÝCH PROJEKTŮ V INOVAČNÍ AGENDĚ IRU

Výzkumný a inovační tým Mezinárodní unie silniční dopravy IRU je částí vítězného konsorcia s pěti novými evropskými projekty, jež znamenají pokračování, že obor silniční dopravy vyvine 16 prototypů v přední inovační frontě. Tak cílem projektu ARCADE je zajistit, že spojené automatické techniky jsou nasazeny koordinovaným a harmonizovaným způsobem k přípravě cesty pro zavádění bezpečného automatického řízení v Evropě. V souboji se škodlivými emisemi projekt H2Haul vyvine 16 prototypů dálkových kamionů s pohonem vodíkovými palivovými články současně s vysoko kapacitními vodíkovými plnicími stanicemi. Nová vozidla a infrastruktura se budou po dva roky testovat v reálných světových komerčních podmínkách. Projekt Steer2Career se zabývá metodami na překonání nedostatku profesionálních řidičů a způsobem jak zatraktivnit řidičské povolání zaměřením na růst karierních příležitostí pro zkušené pracovníky. Zaměřením na městské prostředí projekt MORE zkoumá jak zlepšit využití silničního prostoru hlavních koridorů Trans-Evropské Dopravní sítě za pomoci big data a vozidlové a infrastrukturní techniky. Projekt GECKO usiluje o sestavu přehledu existujících narušujících technologií a nových trendů mobility k doporučení regulačních přístupů pro pokrytí všech mobilitních služeb.

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

SPOLKOVÝ ÚČETNÍ DVŮR KRITIZUJE NĚMECKOU DRÁHU DB

Prezident Spolkového účetního dvora (SÚD) Kay Scheller řekl v minulých dnech v Berlíně: „Vláda a DB AG minuly hlavní cíle před 25 lety započaté drážní reformy“. Ve vztahu k silnici se sotva na kolejích objevilo více dopravy. V nákladní dopravě je podíl v dělbě přepravní práce s cca 19 procenty dokonce nižší než v roce 1990. Taktéž nedošlo k očekávanému finančnímu odlehčení státu. V roce 2017 nateklo do dráhy na investice 6,7 miliard veřejných peněz, s 4,7 miliardami eur stát podporoval lokální dopravu. Podle Schellera šly 2 miliardy eur zahraniční dceři Arriva. To je 15 procent celkových příjmů DB. Rovněž v roce 2017 dovolil stát dráze kapitálové navýšení o 1 miliardu eur a vzdal se dividendy ve výši 1,4 miliardy eur. Svoji kritiku formuloval účetní dvůr ve své „Zprávě k dalšímu strukturálnímu rozvoji DB a jejímu zaměření na státní zájmy“. Ve spolkovém sněmu je drážní politika na pořadu dne. Strana FDP například požaduje v jednom návrhu prodej kapitálových účastí a ze zisku investovat do rozvoje digitalizace. Frakce strany Levých ve spolkovém sněmu navrhuje DB demokraticky přestavět. Podle SÚD nepřináší dráha tolik příjmů, kolik by měla. Při drážní reformě před 25 lety byla dráha nezadlužená, nyní obnáší zadluženost koncernu 20 miliard eur. Mnoho vlaků je nepřesných, kapacity v nákladní dopravě nepostačují. „“DB se stále vzdaluje od svého poslání a stát tomu nečinně přihlíží“ řekl Scheller. Proto doporučuje, aby vláda předložila koncepci „jakou dráhu a kolik dráhy požaduje“. Je zapotřebí, aby se dráha dále strukturně rozvíjela a více směřovala na zájmy státu. Kriticky pohlíží Scheller na množství zahraničních účastí. „Místo, aby se zaměřovala na obecní blaho, funguje dráha jako světový hráč (Global Player)“. Ze 700 podniků, které patří k DFB patří, jich je 513 v zahraničí. 50 procent svého obratu dosahuje DB v rámci německých hranic. Příjmy například zahraniční dcery Arriva netekou DB zpět, nýbrž se v cizině reinvestují. „Klíčový obchod dráhy v Německu z toho neprofituje. Současně vedení koncernu má příliš málo nahlédnutí do aktivit dceřiných podniků. Účetnímu dvoru se také nabízí otázka, zda by DB Cargo nemělo být privatizováno. Tržní podíl DB na obratu v přepravě zboží je kolem 50 procent. Tendence je klesající. Konkrétně však tato možnost ověřována nebude. Bylo by to možné téma, ale vláda by musela svůj job nejdříve odpracovat na jiném místě. Pokud jde o dcery DB Schenker a Arriva uvádí účetní dvůr ve své zprávě, že jejich prodejem by DB přišla k řadě miliard eur a mohla tak posílit svou finanční sílu.

 

https://www.sslczech.cz/cz/ssl-zpravodaje/ssl-expres/