Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

SSL EXPRES - č. 02/2019 - informační týdeník ze světa spedice a logistiky

GEFCO USILUJE O BURZU | RHENUS KUPUJE FIRMU CESPED | PANATTONI BUDUJE ZAŘÍZENÍ V OBLASTI RÝN – MOHAN | PRVNÍ PLNĚ ELEKTRICKÝ NÁKLADNÍ DAF JE NA SILNICI | ...

 

ssl expres 02/2019

FRANCIE

GEFCO USILUJE O BURZU

Logistik Gefco plánuje masivní expanzní krok, jenž má podniku umožnit vytvoření vedoucí tržní pozice v automobilní logistice a zpřístupnění růstových možností. K tomu podnik spěje na burzu. Krátce před Vánoci proto požádal francouzský finanční dohled o vstup na burzu. Dosavadní většinový akcionář, Ruská státní dráha RŽD, chce snížit svůj podíl pod 50 %; francouzský výrobce aut PSA, který je držitelem 25 % podílu, plánuje budoucí účast menší než 10 procent. Kdy půjde Gefco na burzu není ještě jasné. Závisí to od tržního prostředí, různých předpisových překážek a v neposlední řadě na povolení finančního dohledu. Gen. ředitel Luc Nadal však označuje vyžádání vstupu na burzu u finančního dohledu za „důležitý milník“. RŽD vstoupila do Gefca v roce 2012 a převzala tehdy podíl 75 procent. V minulých letech Gefco expandoval do dalších logistických oblastí vedle automobilové logistiky. V roce 2015 koupil logistika IJS Global. V minulém roce vytvořil podnik ve čtyřech oblastech obrat 4,4 miliardy eur. 56 % z toho připadlo na oba nejdůležitější zákazníky PSA a Opel-Vauxhall. Jejich podíl však soustavně klesá. Operativní zisk ebit dosáhl 139 milionů eur, zisková marže byla 3,1 %.

ITÁLIE

RHENUS KUPUJE FIRMU CESPED

Podnik Rhenus Logistics podepsal kupní smlouvu s italským poskytovatelem služeb CESPED. Plánované stoprocentní převzetí musejí ještě schválit kartelové úřady, jak sděluje německý logistický podnik se sídlem v Holzwickede (Severní Porýní – Westfálsko). Guido Restelli, šéf u Rhenus Logistics v Itálii, bude do budoucna součástí vedení Cespedu. Tato firma je především činná v silniční dopravě v regionu Friaul -Julish Venetien, ale i na úsecích leteckého a námořního zboží. Dále firma disponuje cca 41.500 čtver. metry skladových ploch. Centrála se nachází v Lauzaccco v provincii Udine. Celkově tento rodinný podnik provozuje 13 kanceláří a zaměstnává kolem 400 osob. Vede jej Giorgio Flego. Cesped jakož i k němu patřící poskytovatel služeb Nuova Transport budou podle informace Rhenusu dále používat na trhu své vlastní značky, struktury a partnerské sítě.

NĚMECKO

PANATTONI BUDUJE ZAŘÍZENÍ V OBLASTI RÝN – MOHAN

Realitní podnik Panattoni buduje v Rodenbachu na průmyslové ploše logistický park. V současnosti probíhá pronájem celkové plochy o 30.000 čtv. metrech cestou Collierss International; plocha bude pružně dělitelná na tři části. K pronájmu jsou plochy od 8.000 čtv. metrů. Výše haly má dosáhnout 10 metrů. Stavební práce na logistickém parku, určeném pro více uživatelů, probíhají od listopadu. Zařízení Panattoni Park Frankfurt Ost má být hotovo v polovině letošního roku – jak uvádí firemní sdělení.

NIZOZEMSKO

PRVNÍ PLNĚ ELEKTRICKÝ NÁKLADNÍ DAF JE NA SILNICI

Do provozu uvedený Daf CF Electric představuje milník pro nizozemského výrobce, dodavatele VDL a Jumbo. Značí počátek řady dlouhodobých pokusů s plně elektrickým a hybridním vozidlem. Daf CF Electric může být nasazen na dodávkách v rámci poloměru o cca 50 km - při minimálním zatížení hlukem a s nulovými emisemi. Jde o tahač v kombinaci s jedno - nebo dvounápravovým standardním návěsem. Je určen pro silniční nákladní dopravu do 37 tun v městské oblasti. Srdcem pohonu je elektromotor o 210 kW, který je napájen lithiovým - ionovým akumulátorem o celkové kapacitě 170 kWh. Akumulátor má 30 minutovou funkci rychlého nabíjení. Plné nabití trvá necelé 1,5 hodiny. Nabíjecí stanice pro nabíjení vozidla je instalována v provozním středisku Jumbo ve Veghelu. „V-Storage“ – joint venture mezi VDL a Scholt Energy Control, spolupracuje s nizozemským výzkumným institutem TNO, který hodnotí možnost solárních modulů k zajišťování proudu pro nabíjecí stanici.

NORSKO

SAMSKIP A LODĚ S NULOVOU EMISÍ

Poskytovatel multimodální služby Samskip chce pomoci, aby norská námořní doprava na krátkých tratích probíhala bez škodlivých emisí. Proto přejímá vedení v projektu Námořní kyvadla (Seashuttle), který má právě za cíl nasazení lodí bez emisí v námořní dopravě na krátkou vzdálenost. Ty mají být v provozu mezi Polskem, švédským západním pobřežím a fjordem Oslo. K nasazení jsou v plánu dvě kontejnerové lodě na pohon z vodíkových buněk. Nebylo sděleno datum uvedení do provozu. Námořní kyvadlo právě získalo od norské vlády podporu ve výši přes 6 milionů eur. Tato iniciativa je zařazena ve 100 milionovém eur projektu „Pilot E“, jehož cílem je vytvořit celé hospodářské oblasti klimaticky neutrálními. Zvláštním na námořních kyvadlech je, že nejde jen o nasazení pouze nových technologií, ale má jít o využití i těch osvědčených – jak sdělil Are Grathen, šéf Samskipu v Norsku.

USA

10 NOVÝCH LETADEL PRO AMAZON AIR

Amazon Air najímá 10 dalších nákladních Boeingů 767-300 od ATSG (Air Transport Sevices Group). Tím narůstá letecká flotila onlinového obchodníka na 50 nákladních strojů. Nová letadla se mají dodávat v nadcházejících dvou letech. Experti již s rozšiřováním flotily počítali. Protože společnost nákladních letadel plánuje 100 leteckých stání pro svůj hub na mezinárodním letišti v Cincinnati, Nothern Kentucky. Jeho brána se má oficiálně otevřít v roce 2021. Amazon vstoupil do leteckého zboží v roce 2016 a od té doby rozšiřuje postupně svou síť, aby bodoval u svých zákazníků rychlým doručováním. Zcela nedávno podnik začal s budováním nového zařízení ve Fort Worth Alliance Airport v Texasu. Toto by mělo otevřeno ještě letos a sloužit většímu počtu denních letů.

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ

SRN: OTÁZKA 44 TUNOVÝCH SILNIČNÍCH SOUPRAV ZŮSTÁVÁ AKTUÁLNÍ

Nedostatek řidičů na jedné straně, emise C02 na straně druhé a k tomu ještě přetížená dopravní infrastruktura: střednědobě se tato problematika diskutuje nejen v rámci dopravní a logistické branže, ale těmito tématy se také zabývají mnozí odesílatelé. Tak 17 odvětvových svazů z oblastí zemědělství, stavebnin, oceli a kovů, chemie a papíru je silně pro, aby se celková povolená hmotnost nákladních silničních souprav zvýšila ze 40 na 44 tun. Toto je povoleno zatím jen v kombinované dopravě. V pozičním dokumentu hospodářských svazů se uvádí, že zvýšení povolené celkové hmotnosti by značně snížilo počet transportů. Jenom na úseku papírenství by podle Svazu německých papíren (VDP) odpadlo dobrých 220.000 silničních transportů. To by současně snížilo emisi C02 – při průměrné spotřebě 30 litrů na 100 km a průměrné přepravní vzdálenosti 166 km – o dobrých 320.000 tun za rok.

Potenciál úspor 25 procent

Joachim Thonagel, manažer logistiky u výrobce papíru UPM Communications Papers a předseda pracovního úseku doprava ve VDP zpřesňuje: „Chybí nám často posledních 500 kg. Kvůli tomu můžeme například přepravovat pouze 4 role namísto pěti“. Znamená to, že se musí na dopravu papíru nasazovat více nákladních vozidel, než by bylo třeba při zvýšení celkové hmotnosti. Požadavek na zvýšení povolené maximální hmotnosti nákladních souprav však naráží v současnosti jednak u zástupců zájmů železnice a dále u berlínské dopravní politiky na nechuť věnovat tomu pozornost. Železnice má obavu, že s generálním povolením jezdit s 44 tunami by mohlo jít o další přesun dopravy na silnici. Zejména by utrpěla kombinovaná doprava, protože zde nasazované kombinace vozidel mohou s ohledem na jejich vyhovující konstrukci přepravovat méně zboží, než 44 tunová souprava v čisté dopravě zboží po silnici. I když je systém silniční nákladní dopravy velmi pružný, vede nedostatek kvalifikovaných řidičů ke tvrdé konkurenci pokud jde o disponibilní ložný prostor. „Tento dopravní systém se stal citlivým“ uvádí Thonagel. „Je sotva nebo dokonce vůbec nemožné kompenzovat chybějící kapacity v jednom sektoru převodem na jiný dopravní sektor“. Také kapacity železnice, kombinované dopravy a říční plavby jsou plně vytížené.

Menší zatížení navíc

Zástupci svazů berou vážně aspekt, že těžká nákladní auta mohou poškozovat silniční infrastrukturu. Zde jsou k dispozici posudky expertů na infrastrukturu prof. Karstena Geisslera z TU Berlín a prof R. Maurera z TU Dortmund, že je třeba počítat pouze s poněkud větším zatížením mostů. Zatížení náprav ve srovnání s vozidly, která jezdí v rámci kombinované dopravy, je nezměněné. Také by jezdilo na silnicích méně vozidel.

 

Zdroj: https://www.sslczech.cz/cz/ssl-zpravodaje/ssl-expres/