Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Situace na námořním trhu zkraje peak season - shrnutí

Na základě opakovaných stížností koncových zákazníků na nespolehlivost spedičního sektoru při přepravě čs. importů a exportů sumarizujeme situaci v zámořské logistice takto:


- jde o globální problém s obdobnými projevy na obou hlavních dopravních trasách světa (Východní Asie - USA, Východní Asie - Evropa) přerůstající i do příbuzných směrů a na Atlantik


- prvotní příčina - tedy rozpad světového obchodu vinou první vlny pandemie na jaře 2020 - byla překonána různou intenzitou následných opatření při druhé, a dnes i hrozící třetí vlně


- "díky" uzávěrám v přepravních uzlech, především přístavech, došlo k úplnému rozkladu liniových jízdních řádů. Lodní společnosti již zcela opustily jakékoliv závazky (ač oznamované odjezdy a příjezdy nejsou ze strany rejdařů závazné vůbec), optimalizují svůj  provoz častými změnami v pořadí naplouvaných přístavů, vynecháváním některých z nich (bohužel tento úděl často postihuje evropské koncové přístavy, tedy Hamburg a Bremerhaven), opakovanou překládkou zásilek a odmítáním již naknihovaných zásilek na poslední chvíli.


- prvním následkem vzniklého přetlaku zboží a zpožďování plavidel byl nečekaný růst ceny dopravy; ceny jsou dnes na 6-8minásobku předcovidové úrovně. Dalším byl rozklad logistických řetězců, neboť lodě přijíždějící mimo jízdní řády a často bez včasného ohlášení znemožňují optimalizaci přístavních operací a následné přepravy do vnitrozemí (či z vnitrozemí), což má za následek další poruchy kombinované přepravy. Rozpadají se tím i poloautomatizované systémy řízení logistiky; vyhledávání a sledování zásilek vyžaduje velkou investici lidské práce, často však s nedostatečným výsledkem.


- situace je v tuto chvíli umocněna nastupující vánoční sezónou, blíží se též "Zlatý týden", tedy podzimní dny volna v Číně


- jakákoliv dříve pomocná řešení = doprava po železnici, letecký most případně přímé silniční spojení - nenabízejí absolutní řešení. Na Hedvábné stezce jsou již opakovaně vyhlašovány stop stavy při přijímání objednávek kvůli zahlceným hraničním přechodům. Letecká doprava stále trpí nedostatkem kapacity kvůli zrušeným dálkovým letům s pasažéry. Silniční doprava z Číny nabízí pouze několik desítek jednotek schopných překonat obrovské vzdálenosti a zboží se navíc musí na hranicích Číny překládat.


- suma sumárum jde o (jakkoliv možná uměle vyvolanou) krizi kapacity, resp. rozpad logistických konceptů a tudíž na vyřešení si budeme muset ještě nějakou dobu počkat (doufejme, že úlevu přijde s odezněním vánočních nákupů a s koncem oslav Čínského nového roku - pokud ovšem například nevypukne další mohutná stávka na německých drahách, což je mimochodem v tuto chvíli velmi pravděpodobné...)


Přejeme vám úspěšné vysvětlování vašim klientům, a co nejméně stresu v nadcházejícím podzimním období!