Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Silniční balíček byl schválen, českým firmám nová pravidla vyhovují

Evropský parlament schválil Balíček mobility, který se projednával skoro čtyři roky (předložen byl koncem května roku 2017).

 

„Obsah balíčku je vítězstvím kompromisní cesty podporované i českou stranou, která v první řadě znamená, že silniční dopravci nebudou spadat pod vysílací směrnici při bilaterálních a tranzitních přepravách, naopak pod směrnici bude spadat plně kabotáž,“ uvedl mluvčí Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Do domovského státu se řidiči budou muset vracet vždy do čtyř týdnů a vozidla do země registrace každé dva měsíce. To by mělo omezit praxi, kdy řidič zůstává v zahraničí několik měsíců v kuse.

Změna nastane také v povinnosti instalace digitálních tachografů, která bude od poloviny roku 2026 pro vozidla v mezinárodní dopravě platit již od 2,5 tuny.

„Nejdůležitějším pozitivem je, že naši dopravci nebudou muset čelit v každé zemi jiným předpisům pro vysílání, jakým je dnes například německý MiLoG, francouzský Loi Macron apod. Balíček přinesl i určitá uvolnění pro řidiče, například při návratu domů na týdenní odpočinek budou moci překročit doby řízení o dvě hodiny, aby mohli strávit více času s rodinnou a odpočinek nemuseli vykonávat na cestě. Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je akceptujeme, i když jistá úskalí mezinárodní silniční dopravě přinesou,“ uvedl Martin Felix.

„Velké poděkování za dosažení dohody patří europoslankyním Martině Dlabajové a Kateřině Konečné, také Michaele Šojdrové, Pavlu Teličkovi, Pavlu Svobodovi a dalším. Výbornou práci odvedl tým stálého zastoupení České republiky v EU, velvyslanec Jaroslav Zajíček a dopravní atašé Zdeněk Čechura. A věc by se nezdařila bez vkladu exministra dopravy Dana Ťoka, jeho kolegů a podpory premiéra Andreje Babiše, kteří se ve vyjednáváních angažovali,“ dodal Martin Felix.

 

http://www.dnoviny.cz