Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Sedm milionů kusů závadného zboží určeného pro boj s COVID 19

Celní správa ČR se v zastoupení svých specialistů zúčastnila společné celní operace STOP organizované sekretariátem WCO a dalšími partnery, např. INTERPOL, Světová zdravotnická organizace (WHO), Europol, OLAF, a společnostmi ze soukromého sektoru.

 

Cílem operace bylo zamezení pohybu nelegálních a nezákonných léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků, jejichž zvýšený výskyt byl v souvislosti s celosvětovým bojem proti nemoci COVID-19 zaznamenán.

Operace se celosvětově zúčastnilo 99 celních správ, které po dobu 63 dní cíleně kontrolovaly zásilky zboží, dle kontrolního seznamu WCO, určené pro pandemii.  Analýzou rizik a následnými kontrolami tak odhalily 1.233 případů a zadržely 1.683 podezřelých. Nejvíce případů (515) zaznamenaly celní správy v Evropě.

Čeští celníci se do operace zapojili v období šesti týdnů a zaměřili se na dodržování práv duševního vlastnictví, na oblast obecné bezpečnosti výrobků a zdravotnických prostředků, a na oblast biocidních přípravků. Kontrolní činnost celníci zacílili na osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky, jako jsou roušky, teploměry, zdravotnické přístroje (např. lékařské ventilátory), a testovací sady na stanovení onemocnění COVID-19 a dezinfekční přípravky. Nejvíce závadného zboží zaznamenali v působnosti Celního úřadu pro Pardubický kraj, Celního úřadu Praha Ruzyně a Celního úřadu pro Středočeský kraj.

Ve 33 případech celníci nepropustili do ČR zboží na základě posudku dozorových orgánů (Státní ústav pro kontrolu léčiv a České obchodní inspekce), a na trh tak nebylo uvedeno přes 6 milionů nevyhovujících roušek a respirátorů, cca 1.700 ks teploměrů, 2.500 testovacích sad na COVID-19, 9.332 ks chirurgických nástrojů a téměř 3.000 ks různých zdravotnických přístrojů a příslušenství.

Dále celní úřady na základě stanovisek Ministerstva zdravotnictví zadržely 13 zásilek z oblasti biocidních přípravků, a nepropustily do ČR např. 101.500 kusů dezinfekčních gelů na ruce, dále 6.500 kusů antibakteriálních tekutých mýdel, a 760.000 kusů antibakteriálních vlhčených ubrousků, v součtu se jednalo o 92 tun zájmového zboží z oblasti biocidních přípravků.

Dodržování právních předpisů České republiky a Evropské unie v oblasti obecné bezpečnosti výrobků a zdravotnických prostředků, v oblasti biocidních přípravků, jakož i v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví je důležitým aspektem směřujícím k ochraně veřejného zdraví, neboť používání necertifikovaných, nefunkčních či padělaných výrobků může mít za následek ohrožení zdraví či bezpečnosti spotřebitelské veřejnosti.

Společná celní operace „STOP" byla velmi úspěšná, což vyplývá i z výsledků konečné zprávy vydané WCO, kde čeští celníci v celosvětovém srovnání počtu případů obsadili 15. pozici z 99 států. V rámci evropského srovnání se jedná o 6. pozici z 21 reportujících států.

V budoucnu se čeští celníci opět zapojí do obdobné kontrolní akce či společné celní operace.