Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Sazby mýtného pro rok 2019 v České republice

Sazby mýtného pro rok 2019 zůstávají stejné jako v předchozích čtyřech letech. Vláda ČR o nich rozhodla s účinností od 1. 1. 2015, současně se zavedením nové tarifní kategorie Euro6, která je určena pro vozidla s emisní úrovní EURO VI nebo EEV.

 

SAZBY MÝTNÉHO

sazba mýtného v čr v roce 2019

 

MAPA ZPOPLATNĚNÍ

mapa zpoplatnění mýtného v čr v roce 2019