Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Pronájem nebytových prostor