Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

PŘÍSTAV KOPER: SKOKOVÝ RŮST KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADU

V roce 2017 překládal slovinský přístav kolem 23 milionů tun. V roce 2018 může překročit hranici 25 milionů tun.

 

Koper dále roste. V roce 2017 překládal slovinský přístav kolem 23 milionů tun. V roce 2018
může překročit hranici 25 milionů tun. V roce 2007 to ještě bylo rovných 15 milionů tun: během
deseti let narostl tento přístav Adrie o více než 50 procent. Nejsilněji rostl překlad kontejnerů:
Za letošek očekává přístavní společnost Luka Koper přes 990.000 Teu. Toto číslo uvedl
v minulých dnech v Mnichově manažer marketingu M. Kalcic. V r. 2017 to bylo 911.528 Teu.
Od roku 2007 (cca 300.000 Teu) přístav překládané množství ztrojnásobil.


Zázemí přístavu


„Dále jsme rozšiřovali naši pozici vedoucího kontejnerového přístavu v severní Adrii“ řekl
Kalkic s pohledem na přilehlé přístavy Terst a Benátky (kolem 600.000 Teu) a Rijeku (cca
200.000 Teu). V Koperu se bude letos překládat kolem 750.000 nových automobilů (2017:
741.253), z toho jedna třetina je export z Německa. Nyní organizuje 14 zemí kontejnerovou a
zbožovou dopravu před Koper. Kromě skoro všech trhů východní a jihovýchodní Evropy
používají Koper také Itálie a Německo. Vedle Slovinska samotného se Koper prosadil také
v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku s více než 50 procenty mezinárodní kontejnerové
dopravy. Pro zákazníky v Polsku, ČR a státech bývalé Jugoslávie překládá Koper auta jakož i
klasické kusové a hromadné zboží. S Ocean Alliance a 2M Alliance dvě ze tří velkých
rejdařských kooperací zařadily Koper do své linkové sítě. Kromě toho se vede trajektová
doprava do většiny států Středomoří.


Plán výstavby pro 1,5 milionu Teu


Pro překlad kontejnerů jsou k dispozici čtyři lodní ložná stání a dvanáct jeřábů: po dokončení
interní drážní infrastruktury na devíti trasách o délce přes 4.500 m bude moci najíždět přístav
až 125 ucelených vlaků. Během posledních let především místní operátor Adria Kombi Linková
doprava se systematicky rozšiřoval. Dnes jezdí týdně až osm vlaků – mezi tím tři v přímé
dopravě – do Mnichova. Pro nadcházející roky oznámil Kalcic výstavbu překládkových kapacit
pro 1,5 milionu Teu. Vedle toho se má postavit za 300 milionů eur nový terminál pro
kontejnery, autologistiku a dopravu ro-ro.


Úzké hrdlo drážního spojení


Pro ambiciózní stavební projekt může Luka Koper však uvést jen vágní termín. Nadále musí
všechny vlaky posledních 27 km jezdit z malého města Divaca po staré jednokolejce. Budoucí
dvojkolejná trasa na tamto úseku vede prakticky výlučně před mosty a skrze tunely a stojí
odhadem až 1 miliardu eur. Údajně 25 procent by měly pokrýt prostředky z EU. Po ujasnění
celkového financování by bylo možno začít s výstavbou v letech 2019 nebo 2020. „Tuto stavbu
plánujeme již 25 let“ doufá Kalcic v rychlou realizaci do poloviny příštího desetiletí.