Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Příjemci zboží na ms Ever Given si ještě počkají

Parník před 14 dny uvízlý v Suezském průplavu, dnes kotvící na Velkém hořkém jezeře (cca v polovině plavební dráhy mezi Suezem a Port Saidem) bude uvolněn pro další plavbu až po zaplacení nákladů na vyproštění, které mohou činit až 1 mld dolarů, oznámila Suez Canal Authority.
 

 

Jelikož plátcem by měla být japonská Shoei Kisen Kaisha, tedy vlastník plavidla, a nikoliv Evergreen, tedy provozovatel plavidla, jednání se protahují.