Prázdné kilometry činí téměř pětinu všech přeprav
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Prázdné kilometry činí téměř pětinu všech přeprav

V roce 2020 byla prázdnými vozidly v EU realizována přibližně pětina celkového výkonu silniční nákladní dopravy (ve vozokilometrech). Podíl prázdných kilometrů je o něco vyšší u vnitrostátní dopravy (24 %) než u celkové dopravy (20 %) a je výrazně vyšší ve srovnání s mezinárodní dopravou (13 %).

 

Pokud jde o celkovou silniční nákladní dopravu, nejvyšší podíl z členských států, pro které jsou údaje k dispozici, zaznamenal Kypr (44 % prázdných vozokilometrů). To pravděpodobně odráží skutečnost, že většina přeprav buď veze zboží z přístavů, nebo se týká stavebnictví, přičemž v obou případech jde zejména o jednosměrné přepravy.

Za Kyprem následovaly Rakousko a Irsko (v obou případech 34 %). Na opačném konci žebříčku vykázaly nejnižší podíl z členských států, pro které jsou údaje k dispozici, Belgie (6 %), následovaná Dánskem (8 %).

Jak bylo zjištěno, prázdné cesty převládají spíše ve vnitrostátní dopravě, kde jsou ujeté vzdálenosti obvykle mnohem kratší. Naopak u mezinárodní dopravy zaznamenaly členské státy nižší podíl prázdných vozidel, přičemž pouze několik členských států vykázalo v roce 2020 podíl vyšší než 20 %: Lucembursko (24 %), Rakousko (23 %) a Nizozemsko (21 %). To podtrhuje hospodářský význam vytížených vozidel během zpátečních jízd v mezinárodní dopravě.

 

 

Silniční doprava prováděná práznými vozidly v roce 2020 (podle druhu dopravy)

 

Zdroj: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)