Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Pozvánka na seminář Smluvní vztahy při silniční přepravě nákladů

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním právním pojetím přepravního práva v ČR. Datum konání: 7. 10. 2019, 9:00 – 16:00 hod.  NOVÉ místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ STÁLE OTEVŘENA

Silniční nákladní přeprava zboží je nejrozšířenějším druhem přepravy zboží ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě zboží. Silniční přeprava má značné výhody svojí širokou dostupností pro rozsáhlé spektrum zákazníků, ale také přináší řadu rizik, které je nutné si uvědomit a zohlednit již v okamžiku, kdy se rozhoduji jaký druh přepravy využít. Silniční přeprava umožňuje přepravovat defacto všechny druhy zboží, a to od nadrozměrných přeprav, přes klasické paletové zboží až pro přepravy sběrné s různorodými zásilkami. Byť primárně je základním požadavkem zákazníka zajistit přemístění věci z místa A do místa B, tak je také žádoucí věnovat patřičnou pozornost sjednaní smlouvy, a povinností z nich vyplývající.

Přetrvávajícím problémem v ČR je chápání rozdílu mezi zasílatelskou smlouvou pro obstarání přepravy a přepravní smlouvou, kterou dnes nejsou v praxi často rozlišovány, byť z hlediska práva smluvní vztah mezi příkazcem a zasílatelem je naprosto odlišný od smluvního vztahu mezi odesílatelem a dopravcem. Je nutné si uvědomit tyto rozdíly a důsledky uzavření jednotlivých druhů smluv, včetně odpovědnosti a náhradové povinnosti.

Od 1. 1. 2019 došlo v ČR k účinnosti §9a zákona č.111/1994 Sb. v platném znění, která přinesla pravidla mezinárodní silniční přepravy do přepravy silniční vnitrostátní, a je nutné v organizaci přepravy na tuto právní úpravu reagovat a přizpůsobit jí chod firmy.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním právním pojetím přepravního práva v ČR.

 

Určeno pro:

- zaměstnancům přepravních a spedičních firem,
- zaměstnancům výrobních a prodejních firem, kteří se v práci zabývají přepravou zásilek,
- zaměstnancům makléřských firem a pojišťoven, kteří nabízejí svým klientům pojištění přeprav,
- všem, kteří se pravidelně setkávají s problematikou dopravy a logistiky.

 

Přednášející:

Mgr. Martin Laipold - advokát se specializací na přepravní právo, lektor Česmadu Bohemia, z.s.

 

Program:

- základní parametry práva
- vztah Úmluvy CMR, Občanského zákoníku a §9a zákona č. 111/1994 Sb.
- způsob uzavírání smluv
- základní smluvní instituty
- zasílatelská smlouva - práva a povinnosti stran
- přepravní smlouva - práva a povinnosti stran
- odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMR
- nákladní list CMR
- náhradová povinnost dopravce a její smluvní zvýšení
- hrubá nedbalost dle čl.29 Úmluvy CMR
- promlčení a žaloby
- pojištění v dopravě

 

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení, nápoje a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

 

Cena:

4.200,- (vč. 21% DPH)

 

Kontakt:

- Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
- Telefon na pořadatele: 257 217 744
- E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz