Pozor na neuhrazené pokuty
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Pozor na neuhrazené pokuty

Od 1. ledna letošního roku získala celní správa novou kompetenci při vymáhání pokut. Znamená to, že v případě, kdy u kontrolovaného řidiče celníci zjistí, že má neuhrazenou pokutu, která byla uložena za dopravní přestupky (např. jízda na červenou, nedodržení povolené rychlosti, nesprávné parkování atd.) ...

 

... a zastavený řidič ji odmítne uhradit, mohou celníci nasadit na vozidlo prostředek znemožňující odjetí vozidla, tzv. botičku, nebo odebrat registrační značky. Řidiči je znemožněno používat vozidlo do doby, než uhradí nedoplatek za dopravní přestupky. Kromě celní správy má tuto kompetenci i Policie ČR nebo obecní či městská policie.

Pražským celníkům se podařilo v minulém týdnu zastavit řidiče osobního vozidla a lustrací v databázi dlužníků se ukázalo, že řidič dluží 1.600,- Kč právě za uloženou pokutu za přestupky v dopravě. Kromě toho celníci dále zjistili, že jeho firma má nedoplatek u celní správy ve výši 110.891,- Kč. Vzhledem k tomu, že řidič u sebe neměl žádnou hotovost, přistoupili celníci k odebrání registračních značek. Ty mu byly vráceny poté, co se v odpoledních hodinách dostavil na celní úřad, kde pokutu za přestupky v dopravě zaplatil. Jmenovaný uhradil i nedoplatky za svoji firmu. K dnešnímu dni eviduje Celní úřad pro hl. město Prahu další dvě odebrané registrační značky, které čekají na úhradu nedoplatku.

Obdobný případ se odehrál rovněž v minulém týdnu v Libereckém kraji. Tehdy celníci zjistili u kontrolovaného řidiče dluh na pokutách v dopravě 3.000,- Kč. Nebyl schopen pokutu na místě zaplatit, odebrali mu registrační značky. Ještě téhož dne kontrolovaný řidič pokutu uhradil a značky mu byly vráceny.

Řidiči, u kterých byla zjištěna neuhrazená pokuta mohou uhradit svůj dluh přímo na místě u hlídky celníků v hotovosti v českých korunách nebo prostřednictvím platebního terminálu, který mají hlídky ve svém služebním vozidle, případně na pokladně každého celního úřadu.

Nová kompetence působí i preventivním charakterem, neboť se řidiči zajímají o veškeré nedoplatky, které jim byly uloženy.