Pozastavení některých dodatečných cel na zboží pocházejících z USA
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Pozastavení některých dodatečných cel na zboží pocházejících z USA

Prostřednictvím této informace vám nabízíme seznam pozastavení dodatečných cel na zboží pocházející z USA

 

Prostřednictvím této informace vám nabízíme seznam pozastavení dodatečných cel na zboží pocházející z USA:


1) Dodatečná cla uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 jsou pozastavena na období od 11.7.2021 do 10.7.2026


Pozastaveno: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1123 ze dne 8. července 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů

 


2) Dodatečná cla uložena prováděcím nařízením (EU) 2018/886
- zboží uvedené v příloze I: dodatečná cla jsou pozastavena na období od 1.1.2022 do 31.12.2023
- zboží uvedené v příloze II: dodatečná cla jsou pozastavena na období od 1.12.2021 do 31.12.2023


Pozastaveno: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2083 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními (EU) 2018/886 a (EU) 2020/502

Pozn.: Dodatečná cla na zboží uvedené v příloze II nařízení 2018/886 bylo již dříve pozastaveno do 30.11.2021 a to prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886 (tato dodatečná cla se měla začít uplatňovat s účinností ode dne 1. června 2021, ale díky pozastavení se uplatňovat vlastně nezačala).

 


3) Dodatečná cla uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/502 jsou pozastavena na období od 1.1.2022 do 31.12.2023

Pozastaveno: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2083 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními (EU) 2018/886 a (EU) 2020/502

Ostatní nařízení (EU), která uplatňují některá opatření obchodní politiky a ukládají dodatečná cla na zboží pocházející z USA, zůstávají nadále v platnosti:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/578 ze dne 21. února 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Nadále zůstává v platnosti i nařízení (EU), které zavedlo ochranná opatření na dovoz některých výrobků z oceli (systém kvót a dodatečné clo ve výši 25 %):

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019, o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli, platném znění