Povinnost podávat elektronické celní prohlášení u všech zásilek z třetích zemí od 1 října
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Povinnost podávat elektronické celní prohlášení u všech zásilek z třetích zemí od 1 října

Upozorňujeme, že od 1. října letošního roku začala platit nová povinnost podávat celní prohlášení pro všechny zásilky, které přijdou ze zemí mimo Evropskou unii, tedy i pro ty s nízkou hodnotou do 150 EUR, v tomto případě výhradně elektronické.

 

 

Elektronické celní prohlášení mohou občané podat i prostřednictvím speciální aplikace eCeP na poštovní zásilky s hodnotou do 150 EUR, kterou pro tyto účely Celní správa ČR připravila.

Zároveň od tohoto data platí povinnost platit DPH u všech zásilek, tedy i u zásilek do hodnoty 22 EUR, pokud již kupující nezaplatil DPH při nákupu zboží na zahraničním e-shopu v režimu jednoho správního místa (IOSS).

Samotný výběr dárků z internetových e-shopů doporučujeme důkladně promyslet. Zásilky v poštovní přepravě obsahující výrobky označené neoprávněně ochrannými známkami od renomovaných výrobců, budou celníky zadrženy a padělky následně zničeny pod celním dohledem.

Příjemce se tak objednaného a zaplaceného zboží nedočká.

 

Zásilky ze zemí mimo EU

​Zásilky, které přicházejí na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhají celním procedurám, tzn. celní orgány při dovozu všech zásilek, a to i u zásilek s nízkou hodnotou (do 22 EUR), vyměřují a vybírají DPH, pokud k jejímu vybrání nedojde již zahraničním e-shopem.  Aby se mohly dostat zásilky k příjemci, je nutné je propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce - elektronické celní prohlášení je nutné podat na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, pokud k celnímu řízení nedojde v jiném státě EU. Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut.

V určitých případech můžete využít k podávání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR – eCeP​.

Detailní informace naleznete na webu​ a samostaném webu o dovozu zboží ze zemí mimo EU: www.celnicka.cz.