Podmínky pro příděl jednorázových povolení pro mezinárodní nákladní dopravu na rok 2022
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Podmínky pro příděl jednorázových povolení pro mezinárodní nákladní dopravu na rok 2022

Byl upraven seznam tzv. nedostatkových relací povolení. O povolení, která jsou uvedena na tomto seznamu je nutné předem žádat.

 

Pro rok 2022 byly ve Věstníku dopravy MD vyhlášeny jako nedostatkové tyto druhy zahraničních vstupních povolení:

 •     ruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     ruské povolení pro bilaterální přepravy s rozšířenou platností (s poznámkou, že se povoluje přeprava nákladu třetích zemí),
 •     ruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     běloruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     běloruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     maďarské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     turecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •     uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •     tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
 •     ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     moldavské povolení univerzální
 •     ukrajinské univerzální povolení

Nově vyhášené relace jsou v textu uvedeny červeně. Ze seznamu nedostakových relací byly pro rok 2022 vyřazeny relace: chorvatské povolení pro třetizemní přepravy a srbské povolení univerzální.

V případě, že dopravce potřebuje některé z povolení, uvedených na seznamu výše, je nutné vždy k datu, které je uvedeno na požadavkovém listu, předat požadavek na tato povolení na spádové regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA. Ostatní relace povolení jsou i nadále ve volném výdeji, tzn. není nutné o ně předem žádat.