Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Plány DB Netz na expanzi v ohrožení

Železniční síť v Německu musí být modernizována v mnohem větším rozsahu, než bylo dříve uvažováno, aby bylo možné vyhovět množstvím plánovaným na rok 2030. Jeví to ze stanoviska Poradního výboru pro síť k současnému obchodnímu plánu DB Netz z roku 2019.


"Železniční doprava je pouze specializovaným hráčem, pokud jde o příjmy s podílem na trhu (tonáž) asi 7 až 8 procent," uvádí poradní sbor. "Systémový význam železnice v klimatologicky-technickém smyslu by měl být potvrzen s podílem na trhu o 20 procent vyšším. To by zase znamenalo, že objem nákladu ode dneška by se musel v příštích deseti letech zvýšit na přibližně 1 miliardu tun, přibližně o 340 milionů tun."

To bude ale vyžadovat nejen vyšší kapacitu kolejí a uzlů, ale také výrazně vyšší počet rozhraní železniční sítě v osobní i nákladní dopravě. Vzhledem k tomu, že v obchodním plánu DB Netz z roku 2019 nejsou k dispozici spolehlivé informace, není skupina železničních podniků a sdružení i smluvních subjektů schopna posoudit dopad projektů rozšíření a projektů řídicích a bezpečnostních technologií na kapacitu sítě. "Tím se eliminuje možnost diskutovat o jednotlivých opatřeních," píše poradní sbor.

Kromě základních rozšíření potřebuje síť také rozsáhlá opatření v oblasti údržby, aby dohnala nevyřízené položky. "Tyto nevyřízené položky údržby již nějakou dobu ovlivňují výkonnost sektoru jako celku," stěžuje si poradní sbor sítě. Je nepochopitelné, že se například například vlečky a podobné stavby stále stahují z trhu.

Poradní sbor pro síť má ze zákona za úkol předkládat doporučení týkající se rozvoje, rozšiřování a údržby železnic.