Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Plán přechodu na nové certifikáty Celní správy České republiky v březnu 2019

Věnujte prosím pozornost následující důležité informaci uvnitř článku.

 

  • Ve úterý 19.3.2019 končí platnost šifrovacího certifikátu Celní správy České republiky (CS ČR). V rámci sjednocení doby platnosti dojde i k výměně kvalifikované elektronické pečeti.
  • Ve čtvrtek 7.3.2019 dopoledne vám Celní správa na této stránce vystaví nové certifikáty Celní správy.
  • Od čtvrtka 7.3.2019 14:00 bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nových certifikátů CS.
  • V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě buď novým, nebo starým certifikátem CS.
  • Zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti budou pečetěny výhradně novou kvalifikovanou pečetí CS od čtvrtka 14.3.2019 10:00 hod.
  • Na testovacím prostředí budou zprávy směřující od Celní správy pečetěny novou testovací pečetí o 24 hodin dříve.
  • Přechodné období skončí v pondělí 18.3.2019 v 11:00 hod.

Od té doby bude možno zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k Celní správě šifrovat jen novým komerčním certifikátem CS.

Výrobce deklarantských SW Celní správa žádá o podporu u jejich zákazníků.