Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Od 1. 10. 2021 se opět mění pravidla pro dovoz zásilek ze zemí mimo EU

Celní orgány budou při dovozu všech zásilek, a to i u zásilek s nízkou hodnotou (do 22 EUR), vyměřovat a vybírat DPH, pokud k jejímu vybrání nedojde již zahraničním e-shopem.

 

Elektronické celní prohlášení bude nutné podat na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, pokud k celnímu řízení nedojde v jiném státě EU.

V určitých případech můžete využít k podávání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR – eCeP.

 

Poslanecká sněmovna 14. září schválila novely zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které jí byly vráceny Senátem ČR v červenci tohoto roku. Novely nabydou účinnosti následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů. K dokončení legislativního procesu je kromě zveřejnění ve Sbírce zákonů ještě nutný podpis prezidenta. Předpokládané datum účinnosti je 1. října tohoto roku.

 

Detailní informace naleznete na webu   www.celnicka.cz