Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

O společnosti

 

Sídlo společnosti ESCES

Společnost ESCES spol. s r.o. provozuje svoji činnost od počátku roku 1993, kdy obdržela od Generálního ředitelství cel MF ČR  licenci pro zřízení svobodného celního skladu (zkratka SCS  - s výslovností „esces“), dnes Svobodného pásma I. Hlavní podnikatelskou aktivitou ESCESu je poskytování komplexních služeb v celním režimu s uskladněním zboží zahraničního i českého dodavatele do Svobodného pásma I v rámci skladovacího areálu ESCES spol. s r.o. v Praze-10, Malešicích, Tiskařská ul. 563/6. Rozloha areálu ESCESu je 10000 m2  a má zajištěnu 7dní v týdnu/24h ostrahu celého objektu.
 

 

 

Základní filozofií umístění zboží do Svobodného pásma - free zone  je uskladnění zboží ze zahraničí, kde toto zboží umístěné ve svobodném pásmu ESCES nepodléhá dovoznímu clu ani obchodně politickým opatřením (daň z přidané hodnoty-DPH, spotřební daň-SPD). Ve Svobodném pásmu se nemusí zajišťovat bankovní garance.

Ve svobodném pásmu a jeho skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného ve svobodném pásmu lze se zbožím volně obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (včetně změny fakturačních dokladů), české zboží neztrácí i při změně vlastnického práva statut českého zboží.

Se souhlasem celního úřadu lze ve svobodném pásmu provádět průmyslovou (výrobní) nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, dělit, přebalovat a sdružovat zboží podle potřeby zákazníka. Protože tyto aktivity probíhají mimo celní území ČR, nepodléhají clu a zdanění.

Lokalita Svobodného pásma  ESCES spol. s r.o. se nachází v průmyslové zóně Prahy 10, s vhodným příjezdem z okruhu Jižní spojka a s napojením na dálniční síť.

Kapacita skladovacích prostor je koncentrována pro skladování zboží na až 5600 ks euro-paletách o rozměrech 800x1200x1250 mm v regálovém zakladači, dále 2000 ks europalet na volných krytých plochách včetně temperovaných a v neposlední řadě skladování zboží přímo na volném prostranství a na kamionech v areálu skladu.