Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Nákladový index silniční nákladní dopravy: Komentář k 2. čtvrtletí 2020

Nákladový index ČESMAD BOHEMIA sleduje vývoj nákladů českých kamionových dopravců.

 

Komentář pro 2. čtvrtletí 2020

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 byly náklady kamionové dopravy ovlivněny zejména výrazným snížením cen pohonných hmot přibližně o 10 %. Na druhé straně na zvyšování nákladů působil především slabší kurz koruny, tj. zvýšení nastalo u nákladových položek, k jejichž pořízení dochází v platbách placených v eurech (mýto, diety). Ve výsledku to nakonec znamenalo velmi nízké snížení nákladů na mezinárodních trasách, tj. Velká Británie, Německo, Itálie a Španělsko. K vyššímu snížení nákladů okolo 3 % došlo u vnitrostátní trasy a Slovenska, kde kurz koruny nemá významný vliv.

Hodnoty mezičtvrtletních a bazických indexů ve druhém čtvrtletí 2020 pro jednotlivé trasy jsou:

 

Komentář pro 1. čtvrtletí 2020

Dominantními faktory vývoje nákladů v mezinárodní kamionové dopravě prvního čtvrtletí roku 2020 byly především rychlý pokles cen ropy, a tedy pohonných hmot a zároveň oslabování české koruny. Efekt snižování nákladů díky cenám pohonných hmot byl částečně vykompenzován dražšími nákupy v cizině (především mýto). Zároveň se prvně do indexu promítlo rozšíření mýta o cca 900 km silnic první třídy v České republice, a to nejvíce právě u vnitrostátního indexu, který jediný mírně vzrostl. Ostatní indexy naopak klesly, byť se jedná o velmi nepodstatnou změnu nákladů vředech nižších desetin procent.  Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že se ceny pohonných hmot udrží na nižší úrovni delší dobu, mohl by být pokles nákladů v následujícím čtvrtletí významnější.

 

Komentář pro 4. čtvrtletí 2019

Ve čtvrtémčtvrtletí roku 2019 nedošlo vjednotlivých faktorech, které nákladový index ovlivňují, kvýrazným posunům, změny nákladů byly jen minimální. Lehce rostly ceny pohonných hmot, dále pokračuje růst mezdazároveň se zrychluje tempo růstu inflace. Ta vříjnu dosáhla hodnoty 0,5%, vlistopad 0,3% a vprosinci 0,2%.Úrokové sazby zůstávají ve stejné velikosti, naopak posiluječeská koruna vůči euru, což přispívá kpoklesu nákladů u položek nakupovaných vzahraničí,např. mýto. Ve výsledku dosáhly maximální hodnoty indexupro trasyvČeské a Slovenské republice hodnoty 0,31%.

 

Komentář pro 3. čtvrtletí 2019

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 nedošlo vjednotlivých faktorech, které nákladový index ovlivňují, kvýrazným posunům. Asi nejvýraznější změnou je pokles ceny nafty, který dle jednotlivých zemí činil 1,5 –2,5%. Úrokové sazby zůstávají ve stejné velikosti, mzdy řidičů zpomalují růst a lehce oslabila česká koruna vůči euru. Náklady dopravců se tak vuplynulém čtvrtletí vpodstatě neměnily, rostl pouze nákladový index ve vnitrostátní dopravě, ale pouze o statisticky nevýznamných 0,001%. U indexů vmezinárodní dopravě došlo k poklesu nákladů vřádu desetin procenta.

 

www.ioda.cz