Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Nákladový index silniční nákladní dopravy: Komentář k 1. čtvrtletí 2021

Nákladový index ČESMAD BOHEMIA sleduje vývoj nákladů českých kamionových dopravců.

 

Komentář pro 1. čtvrtletí 2021

Do prvního čtvrtletí roku 2021 se výrazněji promítly jednak zvýšené ceny pohonných hmot a také vyšší sazby mýtného, kde zejména v České republice se jednalo o výraznější nárůst. Ceny pohonných hmot rostly především v Německu, a to mezičtvrtletně o 20 %. V ostatních zemích se růst cen nafty pohyboval okolo 10 %. V České republice to bylo necelých 5 %, pravděpodobně se u nás tak projevil pokles spotřební daně právě u nafty.

Do indexu vstupuje také změna sazeb mýta v České republice. U delších tras to ale nemá tak významný vliv na celkovou výši nákladové indexu, protože jen její malá část se odehrává na našem území. Změny mýta, ale už ne tak výrazné, nastaly i v dalších zemích, např. v Rakousku a ve Francii.

 

Proti těmto trendům působil na snižování nákladů vývoj kurzu české koruny vůči Euru, zatímco v posledním čtvrtletí byl na hodnotě 26,66 CZK/EUR, v prvním čtvrtletí koruna posílila na 26,06 CZK/EUR. Výsledné hodnoty nákladových indexů ale i tak dosahují vyšších hodnot ve srovnání s předešlými obdobími – a to mezi 1,6 a 3,5 procenty. Souhrnně jsou hodnoty indexů uvedené v následujících dvou grafech: