EU navrhuje zřízení černé listiny dopravců, kteří napomáhají pašování nebo obchodování s lidmi
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

EU navrhuje zřízení černé listiny dopravců, kteří napomáhají pašování nebo obchodování s lidmi

K nedávným událostem na hranicích EU s Běloruskem by nemohlo dojít, aniž by se toho neúčastnili dopravci, kteří se vědomě či nevědomě podílejí na přepravách migrantů. Přispívají tak k humanitární krizi a narušení bezpečnosti na vnějších hranicích EU.

 

Aby se zajistilo, že EU bude mít k dispozici vhodné nástroje pro boj se zneužíváním lidí pro politické účely, navrhuje Komise nový právní rámec, který by umožnil přijímat cílená opatření proti provozovatelům dopravy jakéhokoli druhu dopravy (pozemní, letecké, vnitrozemské vodní i námořní), kteří se podílejí nebo usnadňují pašování nebo obchodování s lidmi do EU.

Opatření mají být přiměřená a určovala by se případ od případu. Typ opatření by mohl zahrnovat:

  • omezení provozování dopravy na trhu Unie,
  • pozastavení licence nebo povolení,
  • pozastavení práv tankovat palivo nebo provádět údržbu v rámci EU,
  • zákaz tranzitu nebo přeletu přes EU, zastávek nebo vjezdu do přístavů EU.

Další informace: