Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

elektronický SPEDIČNÍ ZPRAVODAJ - 01/2019

Nejdůležitější novinky ze světa spedice a logistiky. Silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, námořní doprava, za zahraniční obchod, politika, udržitelná logistika, spedice, celní záležitosti.

 

spediční zpravodaj 01/2019

 

Z EVROPSKÉ UNIE

POLITIKA

PRIORITY RUMUNSKÉHO PREZIDENTSVÍ RADY EU

Od 1. ledna do 30. června Rumunsko poprvé vykonává prezidenství Rady Evropské unie – v rámci šestiměsíční rotace. Půjde o zajímavé, ale i náročné období značené Brexitem, evropskými parlamentními volbami, ustavením víceletého finančního rámce pro období 2021-2027 a prvním Evropským summitem po Brexitu, jenž bude klíčový pro stanovení pracovního programu Komise pro evropských volbách jakož i pro strategickou agendu lídrů EU na příštích pět let. Rumunsko považuje udržitelnou mobilitu za nástroj hospodářského růstu a konkurenční schopnosti. Hodlá proto založit priority své dopravní politiky na propojitelnosti, bezpečnosti, konkurenceschopnosti, digitalizaci, dekarbonizaci a multimodalitě. Jako země ještě rozvíjející svou dopravní infrastrukturu, Rumunsko bude pokračovat v zajišťování dostatečných fondů pro tento účel při příštím dlouhodobém rozpočtu EU. Zahrnuje to pokračující vyjednávání o novém pojetí fondu Connecting Europe Facility jakož i stanovení financování pro alternativní palivovou infrastrukturu včetně nabíjecích bodů pro elektrická vozidla. Pokud jde o silniční dopravu Bukurešť se bude snažit o pokrok v tématech zabývajících se činností operátorů v silniční dopravě, přístupem na trh silniční dopravy, pracovním přidělováním řidičů a sociální legislativou. Nicméně s ohledem na nadcházející volby v Evropském parlamentě, je nepravděpodobné, že třístranná zasedání odstartují pod rumunským prezidenstvím, ale proběhnou pod prezidenstvím finským. Rumunské prezidenství bude rovněž usilovat dát nový tón debatě o směrnici o Eurovignetě, kterou jeho předchůdce Rakousko nepovažovalo za svou prioritu. V námořní dopravě Rumunsko se zaměří přednostně na vnitrozemské vodní cesty v návaznosti na závěry Rady připravené jeho předchůdcem a aplikaci akčního plánu Komise NAIADES II. Od 1. listopadu do 30. října 2019 Rumunsko rovněž předsedá Strategii EU pro dunajský region - jenž plánuje revitalizaci klíčového tuzemského dopravního regionu. Dále bude Bukurešť chtít pokročit v legislativě kolem Evropského námořního „jednotného okna“ (single window), též při dosažení lepší koordinace s IMO a usnadnění námořních dopravních témat, vztažených k Brexitu. Ve snaze podpořit multimodalitu přicházející prezidenství se bude zabývat směrnicí o kombinované dopravě a předpisem o elektronických informacích v nákladní dopravě. V rámci priorit v politice klimatu Rumunsko bude potřebovat to završit různá legislativní témata o dekarbonizaci dopravy jako je předpis o cílovém snižování emisí C02 u nových těžkých nákladních vozidlech také při současném definování dlouhodobé klimatické politiky EU. Za tím účelem bude prezidenství potřebovat usnadnění diskusí v Radě o novém návrhu strategie snižování emise skleníkových plynů, která byla aktuální v Komisi na konci minulého roku.

STANDARDNÍ PRŮZKUM EUROBAROMETR – PODZIM 2018: PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘEVLÁDÁ POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ EU

V průměru 71 % občanů členských států se cítí být také občany EU. Většina Evropanů rovněž souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU váhu. Celková důvěra v EU je stabilní a zůstává na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. Přetrvává také vysoká podpora hospodářské a měnové unii a euru. Podle nového průzkumu Eurobarometr, který byl právě zveřejněn, si poprvé většina Evropanů myslí, že jejich hlas má v EU váhu. Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, roste. Podpora hospodářské a měnové unie zůstává silná a v eurozóně dosáhla nového maxima. To jsou některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který proběhl ve dnech 8. až 22. listopadu a byl právě zveřejněn. Pozitivní politické ukazatele jsou na vzestupu Poprvé za dobu, co je tato otázka pokládána, většina Evropanů souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU váhu (49 %, +4procentní body od jara 2018), zatímco 47 % nesouhlasí (–2 od jara 2018) a 4 % (–2) uvádí, že „neví“. V 16 členských státech EU většina respondentů souhlasí s tím, že jejich hlas má v Evropské unii váhu. Nejvyšší podíl těchto respondentů je v Dánsku (73 %), Švédsku (71 %) a Německu (70 %). Celkem 43 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+3 procentní body ve srovnání s jarem 2018) – což je nejvíce od podzimu 2009. Více než třetina respondentů má o EU neutrální obrázek (36 %, –1 oproti jaru 2018), zatímco pětina ji vnímá negativně (20 %, –1) a 1 % nemá vyhraněný názor. Od posledního standardního průzkumu Eurobarometr z jara 2018 vzrostl podíl respondentů, kteří na EU nahlížejí pozitivně, v 17 členských státech EU; nejvíce ve Švédsku (53 %, +11), Španělsku (43 %, +10) a ve Spojeném království (43 %, +9). Důvěra v EU je stabilní (42 %) a zůstává na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. Důvěra převládá v 17 členských státech EU (15 na jaře 2018), přičemž nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Litvě (65 %), Dánsku (60 %) a Švédsku (59 %). Důvěra v EU zůstává vyšší než důvěra v národní vlády nebo parlamenty. Evropské unii důvěřuje 42 % Evropanů, zatímco parlamentu a vládě své země 35 % (v obou případech ve srovnání s jarem 2018 +1 procentní bod).

PODPORA OBČANSTVÍ EU A VOLNÉHO POHYBU VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

Ve všech 28 členských státech se většina respondentů cítí být občany EU: v celé EU 71 % (+1 procentní bod od jara 2018) a na vnitrostátní úrovni se tento pocit pohybuje v rozmezí od 89 % v Lucembursku po51 % v Bulharsku. Velká většina respondentů podporuje „volný pohyb občanů EU“ (83 %, +1 procentní bod od jara 2018) a v každém členském státě EU tento názor sdílí více než dvě třetiny respondentů.

SILNÁ PODPORA EURU POTVRZENA

Dvacet let po zavedení jednotné měny zůstává podpora hospodářské a měnové unii a euru na rekordní úrovni – tři čtvrtiny respondentů (75 %, +1 procentní bod) v eurozóně jsou zastánci jednotné měny EU. Většina občanů EU považuje hospodářskou situaci v Evropě za „dobrou“ (49 %), od jara 2018 jde o mírný pokles (–1 procentní bod). Celkem 38 % respondentů má za to, že se evropskému hospodářství vede „špatně“ (+1), a 13 % na to nemá vyhraněný názor. Pozitivní mínění o stavu hospodářství v jednotlivých státech (49 %, beze změny) stále převažuje nad negativním pohledem (48 %, +1), ale pouze o jeden bod. Většina respondentů v 16 členských státech EU (14 na jaře 2018) uvádí, že stav národního hospodářství je dobrý. Nejvyšších procentních podílů dosáhly Malta (95 %), Lucembursko a Nizozemsko (obě země 91 %). Také v Dánsku, Německu, Švédsku (vždy 88 %) a v Rakousku (81 %) tento názor zastává více než osm z deseti respondentů. Nejnižší čísla byla zaznamenána v Řecku (6 %), v Chorvatsku (16 %) a ve Španělsku a Bulharsku (v obou zemích 18 %).

HLAVNÍM ZDROJEM OBAV EVROPANŮ ZŮSTÁVAJÍ MIGRACE A TERORISMUS

Na úrovni EU zůstává hlavní obavou přistěhovalectví, uváděné ve 40 % (+2 procentní body od jara 2018). Přistěhovalectví je zmiňováno dvakrát častěji než terorismus (20 %), který i přes velký pokles (–9 od jara 2018) zůstává i nadále druhou největší obavou. Na třetím místě se umístil stav veřejných financí členských států (19 %, +2), který se poprvé od podzimu roku 2014 objevil mezi trojicí největších obav a překonal obavy spojené s hospodářskou situací, které se tak nyní poprvé od podzimu 2010 nachází na čtvrté příčce (18 % beze změny). Změna klimatu, na pátém místě, je hlavním zdrojem obav 16 % respondentů, což je největší nárůst (+5 procentních bodů). Přestože nezaměstnanost zaujímá na úrovni EU šesté místo (13 % – nejnižší úroveň tohoto ukazatele od roku 2010), na vnitrostátní úrovni zůstává hlavní obavou (23 %, –2 procentní body). To je nejnižší výsledek od roku 2007. Rostoucí ceny / inflace / životní náklady (21 %, +4) se dělí o druhé místo s přistěhovalectvím (21 % beze změny). Je to poprvé od podzimu 2008, že se obavy týkající se životních nákladů umístily na jedné z prvních dvou příček žebříčku vnitrostátních obav. Na čtvrtém místě se na úroveň zaznamenanou na podzim roku 2017 vrací zdravotnictví a sociální zabezpečení, zmiňované ve 20 % (–3). Hospodářská situace (15 % beze změny) a důchody (15 %, –2) se dělí o pátou pozici. Těsně pod nimi se umístily otázky týkající se životního prostředí, klimatu a energetiky (14 %, +4), které dosáhly nového maxima.

BREXIT - NAVRHY EK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍHO LETECKÉHO A SILNIČNÍHO SPOJENÍ

19. prosince vydala Evropská komise prohlášení o kontingentních opatřeních pro „tvrdý Brexit“ (bez dohody) jež je v souladu se sdělením z 13. listopadu 2018. V balíku bylo přijato 14 „no deal proposals“ přijatých ve snaze zamezit největším škodám, jež by vznikly ze scénáře tvrdého Brexitu v uvedených oblastech. V letecké dopravě Komise přijala dvě opatření s cílem vyhnout se plnému přerušení letecké přepravy mezi EU a UK v případě nedohody.
♦ návrh předpisu k zajištění dočasných (12 měsíců) leteckých služeb mezi EU a UK a
♦ návrh předpisu k dočasnému rozšíření (9 měsíců) platnosti různých licencí letecké bezpečnosti.
Avšak první návrh také uvádí, že aerolinky z UK nemají povolení dodávat nové trasy ani zvyšovat frekvenci na současně provozovaných trasách v daném období. Znamená to, že současná kapacita, jež byla nabídnuta 27 členským zemím EU cestou IATA pro zimní a letní sezónu 2018, bude v případě nedohody zmrazena k 29. březnu 2019. Uvedená práva jsou zaručena za předpokladu, že UK udělí stejná práva dopravcům z EU jakož i zajistí podmínky férové konkurence. Komise bude monitorovat práva udělená UK leteckým dopravcům z EU a podmínky pro jejich naplňování. V případě silniční dopravy Komise zveřejnila návrh předpisu společných pravidel k zajištění dočasné základní propojitelnosti v dopravě zboží mezi EU a UK. To umožní dopravcům z UK dočasně (9 měsíců) přepravovat zboží do EU za předpokladu, že UK poskytne stejná práva dopravcům z EU při zajištění podmínek férové konkurence. Analogicky k pravidlům pro letectví navržený předpis zadává Komisi úkol monitorovat podmínky konkurence silničními dopravci mezi EU-27 a UK. Současně zmocňuje Komisi k přijímání nezbytných opatření k zajištění, že tyto podmínky zůstanou beze změny po celou dobu. Evropský svaz spedice CLECAT oceňuje přijetí uvedených opatření, ale situaci bez dohody je třeba se vyhnout stůj co stůj. Komise vyzvala Evropský parlament a Radu Evropy, aby přijaly navržené legislativní kroky urychleně tak, aby se zajistilo, že vstoupí v platnost od 30. března 2019.

SILNIČNÍ DOPRAVA HLASOVÁNÍ V DOPRAVNÍM VÝBORU EP O BALÍKU 1 MOBILITY

V polovině ledna hlasoval dopravní výbor (TRAN Committee) Evropského parlamentu (EP) o revidovaných kompromisních dodatcích k sociálním a interním tržním prvkům Mobilitního balíčku 1. Zpravodajové odpovědní za tři legislativní složky předložili své nové kompromisní dodatky před Vánoci a ostatní členové EP měli možnost předložit návrhy na alternativní kompromis do 8. ledna v poledne. Doprfavní výbor TRAN odmítl kompromisy ke dvěma legislativních návrhů ze tří: - Zvýšení požadavků a specifická pravidla pro vysílání řidičů v rámci sektoru silniční dopravy – všechny kompromisy byly odmítnuty - Změna předpisu EU č. 561/2006 pokud jde o minimální požadavky a maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky a denní a týdenní doby odpočinku a ní a týdenní doby odpočinku a předpisu 165/2014 pokud jde stanovení pozic za pomoci tachografů - všechny kompromisy byly odmítnuty - Změna předpisu č. 1071/2009 a předpisu 1072/2009 z pohledu přijetí vývoje v sektoru. Kompromis německého zpravodaje byl přijat. LETECKÁ DOPRAVA OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ LETECKÉ BEZPEČNOSTI Následně po podpoře od expertů na leteckou bezpečnost z evropských členských zemí Evropská komise formálně schválila nová opatření k dalšímu zlepšení letecké bezpečnosti v Evropské unii. Tato opatření zahrnují revizi základních kontrol leteckého personálu. Konkrétně to přispěje prevenci před tak zvanými „vnitřními hrozbami“ – prioritními body v globální agendě letecké bezpečnosti Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) a Evropské unie. Další opatření zahrnují zavedení výkonových a zjišťovacích standardů u nových technologických řešení jakož i screening tekutin, aerosolů a gelů a držených zavazadel. Předpis Komise (EU) 2019/103 vstupuje v platnost 1. února 2019.

UDRŽITELNÁ LOGISTIKA

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP K PROJEKTU „LEARN“

6. a 7. února 2019 uspořádají partneři v projektu LEARN (Kalkulace logistických emisí a síť jejich snižování) v Bruselu workshop, kde se představí a budou diskutovat výsledky projektu. Akce předvede praktické příklady podniků, které testovaly kalkulace emisí a jejich zajišťování v praxi. Bude rovněž pojednáno jak pokročit s projektem pokud jde o výzkum, odbornou přípravu a rostoucí síť programů a iniciativ. Projekt LEARN mobilizuje podnikovou sféru ke snižování jejich tzv. uhlíkové stopy v rámci globálních dodavatelských řetězců cestou zlepšených kalkulací emisí, pojištění a podávání zpráv. Za poslední dva roky partneři v LEARN - včetně evropského spedičního svazu CLECAT - - úzce spolupracují se zainteresovanými organizacemi, iniciativami a existujícími sítěmi. Zahrnuje to GLEC (Radu globálních logistických emisí, dobrovolné partnerství podniků, oborových asociací a programů, vedených přes Smart Freight Centre. Projekt LEARN staví na zlepšení „Rámce GLEC pro metodiku logistických emisí“, který kombinuje existující metody a zaplňuje mezery, tak aby kalkulace uhlíku použitelné v praxi.

CELNÍ VĚCI

SINGLE WINDOW (SW)

Cíl: Vytvoření jednotné platformy pro výměnu dat o vydaných povoleních a realizovaných dovozech/vývozech mezi státními orgány a vytvoření jednotného komunikačního místa pro deklarantskou veřejnost a státní orgány v oblasti dovozu a vývozu zboží
Obecně k SW:
Single Window (dále jen „SW“) je definováno jako zařízení (možnost), která dovoluje stranám zapojeným do obchodu a přepravy podávat informace a dokumenty na jednom vstupním místě za účelem splnění všech dovozních, vývozních a tranzitních požadavků plynoucích z příslušných právních předpisů. Pokud jsou informace elektronického charakteru, potom by jednotlivé datové elementy měly být podávány (zasílány) pouze jednou. SW vede ke zrychlení a zjednodušení informačních toků mezi obchodníky a státními institucemi a přináší významná pozitiva všem stranám zapojeným v zahraničním obchodě. SW je jednotně (centrálně) řízeno jednou institucí, umožňující příslušným úřadům obdržet nebo mít přístup k informacím relevantním pro jejich potřebu (účely). Kromě toho, používání SW by mělo vést ke koordinaci kontrol prováděných jednotlivými úřady (orgány). Vytvoření SW je jedním z úkolů stanoveným členským státům rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod, konkrétně v čl. 7 písm. e) je stanoveno, že členské státy zajistí zejména podporu a provádění elektronických celních služeb a služeb jednotného portálu (single window) na vnitrostátní úrovni. Vznik SW podporuje dlouhodobě OSN a WCO.
Přínosy pro státní správu:
Automatizovaný sběr a ověřování dokladů je krokem ke zvýšení rychlosti a efektivity provádění celních procedur a snížení administrativní zátěže jak deklarantské veřejnosti, tak i pracovníků na straně celní správy a spolupracujících státní orgánů, případně institucí EU. Automatizovaným ověřováním doprovodných dokladů dochází ke zvýšení efektivity celních procedur a umožnění využití dat pro další činnosti v rámci celní správy, například pro analýzu rizik celních deklarací. Současně se realizací tohoto projektu zvýší transparentnost a výkonnost celních procedur.
Přínosy pro deklarantskou veřejnost:
Přínosy SW pro deklarantskou veřejnost jsou velmi výrazné a spočívají především v úspoře nákladů na administraci celního řízení. V důsledku zrušení podávání listinných forem doprovodných dokladů celních deklarací, a tedy i snížení časové náročnosti celního řízení, ušetří deklarant za tisk a nákup tiskopisů, a také určitý čas zaměstnanců na této agendě, včetně snížení celé řady dalších logistických nákladů. Dalším přínosem pro veřejnost je zrychlení a zkvalitnění oběhu potřebných dokumentů, zejména při ověřování platnosti dokumentů a úplnosti v nich obsažených dat. To znamená zvýšení ochrany společného trhu, obchodujících subjektů a spotřebitelů před riziky a nekalými praktikami (např. padělání listin). Single Window v současné době pokrývají tři projekty. První je na EU úrovni a řeší ho DG TAXUD v rámci problematiky e-Customs – EU SW CVED. Prvním krokem je propojení celních informačních (deklaračních) systémů jednotlivých celních správ v EU se systémem TRACES, který spravuje DG SANCO, a ve kterém jsou uloženy všechny vydané Společné Vstupní Veterinární Doklady neboli zkráceně anglicky CVED. V praxi to bude znamenat, že si celní systém CS ČR automaticky při podání příslušného celního prohlášení ověří platnost vydaného CVED jakýmkoliv veterinárním orgánem v EU. Druhý projekt neboli další aktivity jsou na národní úrovni, kde se GŘC snaží obdobným způsobem propojit celní systémy s databází vydaných povolení (permitů) CITES spravovanou Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP). Kroky jsou obdobné jako u CVED, tzn. letos informace z MŽP na GŘC, v dalších letech z GŘC na MŽP. Třetí projekt (SASP Client) se týká předávání dat z celních prohlášení, která jsou podávána v rámci mezinárodního jednotného povolení pro zjednodušený postup (SASP) v jiném členském státě EU než v ČR, přičemž zboží se v době propuštění zboží do volného oběhu či vývozu fyzicky nachází na území ČR. Dotčená data poskytnutá zahraničním držitelem povolení SASP prostřednictvím internetové aplikace SASP Client budou následně Celní správou ČR automaticky předána ČSÚ a Finanční správě ČR. Byla zahájena první fáze projektu, která zahrnuje přijímání a ověřování veterinárních dokladů (SVVD) při dovozu ze serveru TRACES (DG SANCO), přijímání a ověřování dovozních/vývozních povolení na exempláře CITES při dovozu/vývozu ze serveru ministerstva životního prostředí, a zasílání hlášení o používání jednotného povolení pro ekonomické režimy (SASP) od jednotlivých podnikatelských subjektů. Postupně GŘC vyzve další resorty a instituce, aby se také zapojily.

ZE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

ROZŠÍŘENÉ VYŠETŘOVÁNÍ IMPORTU OCELOVÝCH VÝROBKŮ

26. března 2018 Evropská komise iniciovala bezpečnostní vyšetřování importu ocelových výrobků do EU. Bezpečnostní vyšetřování je jedním ze tří typů opatření, jež Komise oznámila v odpovědi na omezení USA týkající se oceli a aluminia. Týká se produktů o všech původech a jeho otevření nepředvídá výsledky. Nicméně tato procedura může také vyústit ve stanovení importních tarifů nebo kvót, jež budou brzdit výrobce od přehnaných dovozů, pokud se to ukáže nezbytným. Kontrolní systém pro importy oceli prokázal, že se dovozy určitých ocelových výrobků zvyšují. Nicméně rozměr vyšetřování, pokud jde o rozsah produktů (28 produktových kategorií) jakož i počet zainteresovaných stran je nevídaný. Podle Komise vyšetřování pro ni proto představuje velké administrativní břemeno. Navíc současná přechodná bezpečnostní opatření týkající se určitých ocelových výrobků zajišťují dočasnou ochranu průmyslu Unie. Je proto shledáno, že uvedená situace znamená mimořádné okolnosti, při kterých je Komisi dovoleno rozšířit trvání vyšetřování nad 9 měsíců. Pokud budou definitivní opatření přijata, Komise zveřejní zaváděcí předpis nejpozději do 1. února 2019.

 

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SVAZKŮ

LOGISTIKA

SUMMIT EVROPSKÉ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI: TEISS AMSTERODAM

Proběhne ve dnech 12. a 13 února t.r. a bude představovat paralelní proudy, zaměřené na kulturu a vzdělání a dále na hrozby a rizika a uskuteční tak dvě konference v jedné. TEISS Amsterodam dále zorganizuje a zasedání workshopů a kvalifikovaných diskusí kolem kulatého stolu. Více než 200 profesionálů z oblasti kyber bezpečnosti a informačních technologií přijde zaktualizovat informace o posledních hrozbách a nejlepší praktiky v realizaci organizačních změn.
Množství členitých témat
Kupříkladu v rámci tématu „Změna zvyků k ochraně vaší organizace před kyber kriminalitou“ půjde o tituly „Počet hrozeb v kyber bezpečnosti, jež hrozí světu“ ● Jakou roli hraje věda o chování v kyber bezpečnosti“
V rámci tématu „Spolehlivost, spolupráce, jednoduchost“ půjde o tituly „Co činí spolupráci efektivní“ a „jaké jsou výzvy k efektivnější spolupráci“
V rámci tématu „Povědomí o bezpečnostních inovacích“ půjde o tituly „Jak se dovídáte o narušovacích technikách ● „Přímá angažovanost prodávajících subjektů v bezpečnostních opatřeních“
V rámci tématu „Jsem bezpečnostním rztikem v našem dodavatelském řetězci?“ půjde o případové studie „Alternativní přístup k odkrývání rizik v dodavatelském řetězci“ ● „Jak pracovat v dodavatelském řetězci na zlepšení bezpečnostních informaci“ ● „Odhalování největších bezpečnostních rizik s třetími stranami“.

SPEDICE

SVĚTOVÝ KONGRES FIATA 2019 BUDE V JIŽNÍ AFRICE

Proběhne ve dnech 1. až 5. října v Kapském Městě a svede dohromady globální lídry, komplexní program a setkání s vedoucími manažery oboru při prezentaci inovací a kvalitních diskusích. Kapské Město je jedním z nejkrásnějších měst světa Je známé svým přístavem, přirozenou polohou v květinovém regionu Cape se Stolovou Horou. Tématem kongresu 2019 je „Kde se setkávají technika a logistika“ a program kongresu se zaměří zejména na novu techniku a inovace a způsoby, jak ovlivňují logistiku a sektor spedice ve světě.

SILNIČNÍ DOPRAVA

NOVÁ PARTNERSTVÍ K NOVÉMU ROKU

IRU uvítala tři nové členy do své rostoucí sítě. Jsou to Španělská konfederace dopravy zboží po silnici (CETM), Federace zaměstnavatelů v silniční dopravě (ALT) ve Finsku a Turecká společnost TOBB UND. CETM, založená v roce 1977, hájí všeobecné zájmy národní silniční nákladní dopravy a logistického sektoru a zastupuje více než 30.000 přidružených podniků. V rámci silné evropské přítomnosti má rovněž delegaci v Bruselu s úkolem angažovat se v dopravních iniciativách, týkajících se Evropské unie. ALT obdobně reprezentuje a brání zájmy národních dopravních podniků ve Finsku a pracuje na uzavírání národních kolektivních dohod se sektorem silniční dopravy. Účastní se legislativních prací na různých záležitostech pracovního trhu a sociálních věcí, ovlivňujících obor silniční dopravy jak na domácí tak i na evropské úrovni. TOBB UND, založená v roce 2012 je joint venture mezi Unií komor a Komoditních burs Turecka (TOBB) a Mezinárodní asociací transporterů (UND). Se servisními body po Evropě má partnerství TOBB UND přes 1.060 klientů s téměř 176.000 vozidly. Poskytuje efektivní řešení národním a mezinárodním dopravním podnikům směrem k minimalizaci nákladů, usnadňování obchodu a dopravy a zvyšování produktivity a obchodní kvality. Všichni tři noví členové se připojí k IRU v pomoci vytvářet budoucnost silniční dopravy.
ELA - Evropská logistická asociace
FIATA – Mezinárodní federace spedičních svazů

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

UDĚLENÍ EVROPSKÉ DRÁŽNÍ CENY 2019

Ceremonie organizovaná CER a UNIFE (Asociací drážního průmyslu) proběhla v Bruselu 20. ledna t.r. Cena byla slavnostně udělena paní Catherine Trautmannové, evropské koordinátorce projektu koridoru TEN-T Severní moře – Balt, nedávné europoslankyni a bývalé starostce francouzského města Štrasburku. Jako nedávná místopředsedkyně výboru pro průmysl, výzkum a energii Evropského parlamentu C. Trautmannová vždy výrazně podporovala evropský drážní sektor. Činila tak i jako starostka Štrasburku, když se zasloužila o rozhodnutí obnovit zde tramvajovou síť a inaugurovala její první linku v roce 1994. Od října 2014 pokračovala v podpoře drážního sektoru jako evropská koordinátorka zmíněného koridoru Severní moře – Balt. Je známa svou silnou podporou projektu východoevropského TGV ve Francii, důraznou podporou projektu EU Shift 2 Rail a zcela nedávno rozhodující rolí ve prospěch projektu Rail Baltica.

LETECKÁ DOPRAVA

POPTÁVKA PO DOPRAVĚ LETECKÉHO ZBOŽÍ KONCEM ROKU 2018

Ženevská složka IATA zpracovala údaje o světovém trhu leteckého zboží, podle níž poptávka, měřená v tunokilometrech v listopadu 2018 prakticky odpovídala stejnému období před rokem. Bylo to nejpomalejší tempo růstu, znamenané od března 2016 a následovaná 31 po sobě jdoucími měsíci zvýšení rok po roce. Zbožová kapacita, měřená v disponibilních tunokilometrech se zvýšila o 4,3 % v listopadu 2018. Byl to devátý měsíc v řadě, kdy kapacita rostla rychleji než poptávka.
Zatímco mezinárodní e-obchod pokračoval ve svém růstu, celková poptávka čelila značnému protivětru:
- Známkám slábnutí ve světových hospodářských aktivitách;
- Zúžení v knihách exportních příkazů ve všech hlavních exportních zemích, s výjimkou USA;
- Kratší dodací časy v Asii a v Evropě;
- Slábnoucí důvěra spotřebitelů ve srovnání s velmi vysokou úrovní na počátku roku 2018.
„Normálně je čtvrté čtvrtletí špičkovou sezónou pro letecké cargo. Takže stagnující růst v listopadu je velkým zklamáním. Zatímco náš výhled je pro 3,7 procentní růst poptávky v r. 2019, narůstají rizika poklesu. Obchodní napjaté situace jsou důvodem k velkým starostem. Potřebujeme, aby se vlády zaměřily na umožnění růstu obchodu, nikoliv na zabarikádování jejich hranic cestou represivních tarifů“ řekl Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA.
Regionální výsledky
Tři ze šesti regionů hlásily v listopadu 2018 růst poptávky z roku na rok – Severní Amerika, Střední východ a Latinská Amerika. Asie Pacifik, Evropa a Afrika zaznamenaly pokles. Aerolinky v regionu Asie Pacifik pocítily pokles poptávky po leteckém zboží v listopadu 2018 o 2,3 procenta ve srovnání se stejným obdobím v r. 2017. Stalo se tak poprvé od května 2016. Slabší výrobní podmínky pro exportéry a kratší dodavatelské časy zejména v Číně dopadaly na poptávku. Kapacita se zvýšila o 3,1 %. Aerolinky v Severní Americe nejrychlejší růst ze všech regionů se zvýšením optávky o 3,1 % ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce. Kapacita se zvýšila o 6,3 %. Síla hospodářství USA a spotřebitelské výdaje pomáhají podpoře poptávky po leteckém cargu za poslední rok, ve prospěch tamních dopravců Evropské aerolinky zaznamenaly zkušenost s poklesem zbožové poptávky o -0,2 % v listopadu 2018 ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve. Kapacita se zvýšila o 3,1 %. Slabší výrobní podmínky pro exportéry a kratší dodavatelské časy v Německu, jednom z klíčových exportních trhů, se podepsaly na poptávce. Aerolinky Středního východu expandovaly s objemy zboží o 1,7 % v listopadu 2018 ve srovnání se stejným obdobím před rokem. Kapacita se zvýšila za stejné období o 7,8 %. Sezonně jištěná poptávka po mezinárodním air cargu trenduje nyní za posledních šest měsíců nahoru podpořená silnějším obchodem do/z Evropy a Asie. Aerolinky Latinské Ameriky hlásí růst poptávky po zboží o 3,1 % v listopadu 2018 vew srovnání se stejným obdobím 2017. Kapacita se zvýšila o 2 %. Avšak klíčové trhy do a z regionu nesou znaky oslabení, zejména mezi jižní Amerikou a Evropou, kde se ukázalo z roku na rok v říjnu (poslední údaje k dispozici). Afriční dopravci pocítili pokles poptávky o 7,8 % v listopadu 2018 ve srovnání se stejným měsícem v r. 2017. Bylo to po osmé za devět měsíců, že poptávka klesala. Kapacita poklesla o 7,4 %. Poptávkové podmínky na všech klíčových trzích do a z afriky zůstávají slabé. Sezonně jištěnémezinárodní zbožové objemy jsou o 7 % nižší než jejich vrchol v poolovině 2017, avšak stále jsou o 28 % vyšší než jejich nejnižší úroveň koncem roku 2015.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

SEMINÁŘ V JAPONSKU O ZÁSADNÍCH VLIVECH NA NÁMOŘNÍ SEKTOR

Členové BIMCO v Japonsku jsou zváni na seminář v Tokiu, konaný 26. února. Jde o velkou příležitost získat aktuální informace o zásadních vlivech, dopadajících v současnosti na námořní sektor, jako jsou výzvy týkající se výhledově nových klauzulí o obsahu síry v palivu dle rozhodnutí IMO pro rok 2020, dále námořního trhu a o podpoře členům BIMCO v jejich smluvních záležitostech. Pozornost bude věnována budoucímu autonomnímu řízení lodí a digitalizaci, ale i vymáhání dluhů. V neposlední řadě půjde o dopady obchodní války o suché hromadné zboží, situaci v tankerech a v kontejnerové plavbě v podání vedoucího analytika Bimco Petera Sanda. Úvodní vystoupení na semináři bude patřit prezidentu Bimco panu Anastasiosu Papagiannopoulosovi. Přehled o celosvětovém členství a činnostech organizace podá její generální sekretář a výkonný ředitel Angus Frew.

POUČENÍ Z CIZÍCH MALÉRŮ

LOĎ MSC ZOE ZTRATILA U HOLANDSKA 270 KONTEJNERŮ

Během bouře nad Severním mořem počátkem ledna 2019 se 270 kontejnerů zřítilo z kontejnerové lodě MSC Zoe. Potom když více než 20 kontejnerů bylo vyplaveno na nizozemské severomořské ostrovy Vlieland, Terschelling a Ameland, roste ostražitost také na německé straně. Nejméně jeden kontejner má obsahovat nebezpečné zboží. Bylo možné, že kontejner nebo volně ložené nebezpečné látky přistály na pevnině, jak uvedl v hlášení mobilní varovný a informační systém Katwarn. Havarijní komando z Cuxhavenu vedlo následné hovory s posádkou lodi a uvedlo, že nejméně jeden kontejner obsahoval dibenzoilperoxid, který se používá při výrobě umělých hmot. Velká ostražitost panovala na pobřeží východního Fríska, pro ostrov Borkum bylo varovné hlášení ve středu po Novém roce odvoláno. Rejdařství MSC následně oznámilo, že posílilo účast na vyklízecích pracech. Podél nizozemského a německého pobřeží a na severomořských ostrovech byla MSC spolu s místními orgány v kontaktu se záchrannými firmami. V některých případech převzala MSC také přímou iniciativu jako součásti záchranného plánu. K tomu podnik ve spolupráci s pojišťovnami pověřil speciální firmu ke koordinaci. K urychlení záchranných a úklidových akcí byly nasazeny rychlé čluny, které měly spadlé kontejnery nacházet a odvlékat. Lodě vybavené sonarem prohledávaly mořské dno. V případě potřeby se mohly kontejnery zvedat hydraulickým jeřábem. NSC Zoe ztratila kontejnery na cestě z belgických Antverp do Bremerhavenu. Rejdařství chtělo od havarijního komanda vypracování záchraného plánu. Mezitím kontejnerová loď bez dalších problémů dorazila do Bremerhavenu. S 394 metry délky je MSC ZoE jednou z největších kontejnerových lodí světa. Může naložit více než 19.000 standardních kontejnerů.

 

https://www.sslczech.cz/cz/ssl-zpravodaje/ssl-expres/