Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Dopad nehody Ever Given v Suezském průplavu

Oficiální vyjádření TIMOCOM k situaci kolem Suezského průplavu. Odhad dalšího vývoje. Dopravní a skladovací kapacity budou nedostatkové.

 

 

Blokáda Suezského průplavu kontejnerovou lodí Ever Given nezůstane bez následků pro logistiku v Německu:

Na začátku týdne se na místě tísnilo asi 370 lodí. Od úterý 30. března 2021 stále čeká na pokračování v cestě přibližně 300 lodí. Jejich náklad dorazí na místo určení se značným zpožděním.

Přetížení dopravy bude mít v příštích týdnech obrovský dopad na Evropské dopravní toky, protože bude potřeba čas na naplánování kapacit pro přepravu zboží do vnitrozemí. Kromě toho jsou aktuálně dostupné přepravní kapacity již omezené a v současné době je po nich zvýšená poptávka.

V důsledku toho může v příštích několika týdnech dojít k omezení výroby na tom či onom místě v Evropě, protože díly potřebné pro výrobu just-in-time nebudou do výrobních závodů dodány včas.

Co se stane teď?

Z důvodu zácpy v průplavu již nyní propadlo mnoho pravidelných přeprav z přístavů, jako je Rotterdam nebo Hamburk. Většinu z nich bude potřeba přesunout na jiný termín. Po odbavení poškozené kontejnerové lodi nyní Suezským průplavem proplouvá 50 lodí denně. Nebude možné přepravit všechno zboží, které v krátkých intervalech přijíždí do přístavů. Volná přepravní kapacita pro tzv. on-carriage je omezená. Proto si provozovatel hamburského přístavního terminálu HHLA mimo jiné již pronajal další prostory. Je to proto, že zboží, které má být vyzvednuto z čekajících lodí, na ně také stále čeká. Skladovací kapacita samotných příjemců by však mohla být přetížena i zpožděnými dodávkami, například pokud by několik zásilek dorazilo mimo plán najednou.

Systém TIMOCOM v současné době vykazuje nárůst nabídek přeprav a vyhledávání dopravců v silniční nákladní dopravě. Kromě sezónního nárůstu před Velikonocemi se v krátké době očekává další přeprava v důsledku odstranění blokády Suezského průplavu.

Na straně přeprav pravděpodobně dojde k dalším zpožděním. Obvykle se střídají trvale. To se projeví za dva až tři týdny, kdy již vyrobené zboží nebude možné včas vyzvednout například v Číně. Tato událost má tedy dlouhodobé důsledky pro globální dodavatelské řetězce. Pokud se v jednom bodě zadrhne, bude to mít dopad jako řetězová reakce - přímo na evropskou silniční nákladní dopravu.

Gunnar Gburek, mluvčí společnosti FreightTech TIMOCOM, vám v příštích týdnech rád vysvětlí, jaké další scénáře jsou pro logistiku v Německu myslitelné. Sama společnost očekává, že v nadcházejících týdnech dojde k obrovskému omezení přepravní kapacity.