Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Dohoda o vypořádání Ever Given v nedohlednu

Dva a půl měsíce poté, co byla po uvíznutí v Suezském průplavu znovu uvolněna m/s Ever Given, zůstává plavidlo a jeho 18 000 teu nákladu ve vazbě ze strany Úřadu pro Suezský průplav (SCA).

 Příští přezkumné řízení u egyptských soudů týkající se plavidla, které v současné době kotví v oblasti Velkých Hořkých jezer v kanálu, je naplánováno na 20. června. A zdá se, že vlastníci a SCA nejsou ani o krok blíže dohodě o výši kompenzace za zablokování kanálu.


SCA snížil svůj nárok z 916 mln USD na 550 mln, ale rozhodně odmítl nabídku japonského vlastníka lodi ve výši 150 mln USD za propuštění plavidla. Obě strany se zdají být daleko od vyřešení problému. A uprostřed této právní bitvy je chycen náklad s odhadovanou hodnotou kolem 1 miliardy dolarů, jehož majitelé nemají do sporu vůbec co mluvit.


Někteří severoevropští dovozci s kontejnery na palubě Ever Given se již údajně rozhodli opustit náklad vzhledem k časově citlivé povaze výrobku, zmaření smluv o prodeji a/nebo ztrátě trhů. Ředitel poradenské společnosti NAU Pte se sídlem v Singapuru Mathu Jagannath proto důrazně vyzval společnost SCA a majitele lodi, aby zvážili zájmy týkající se nákladu.


SCA přičítá nehodu „nadměrné rychlosti“ lodi v době průjezdu, zatímco pojistitel plavidla, britský P&I Club tvrdí, že plavba v kanálu byla pod kontrolou pilotů a řízení provozu plavidel SCA.
Majitel plavidla prohlásil Společnou havárii, což znamená, že vlastníci nákladu musí před uvolněním kontejnerů zaplatit procenta z hodnoty své zásilky na náklady na záchranu, ale proces nemůže být dokončen, dokud loď nebude schopna vyložit svůj náklad.


Podle odhadu má nosič Ever Given postavený v roce 2018 hodnotu 183 mln USD, nyní navýšenou o cca 13 mln USD díky vzrůstající hodnotě kontejnerů. Není známo, zda jeho provozovatel, Evergreen, který si plavidlo pronajal na dlouhodobý charter, stále platí denní nájem, i když jeden makléřský zdroj si myslí, že dopravce bude stále zodpovědný za charter, přestože loď je arestována. Navíc vzhledem k tomu, že kapacita kontejnerových lodí v aktuální kombinaci tak nízké nabídky a vysoké poptávky, Evergreen bude mít zájem dostat loď zpět do provozu co nejdříve.