Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Den české logistiky 2020 - pozvánka

Den české logistiky je již šestým ročníkem národního logistického dne, jehož tradice byla založena v roce 2015 jako součást celoevropské iniciativy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day.

 

ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 300 účastníků.

 

LOGISTIKA PRO BUDOUCNOST: Efektivní, spolehlivá, udržitelná

 

Datum konání: 16.4.2020

Místo konání: Konferenční centrum, Sál Milana Haška, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

 

Den české logistiky je unikátní odbornou a společenskou akcí České logistické asociace. Jednotlivé ročníky Dne české logistiky postupně rozvíjejí tradici založenou na počátku roku 2015 a jsou pevnou součástí celoevropské platformy European Supply Chain Day Evropské logistické asociace se sídlem v Bruselu.

 

Jedná se o projekt unikátní diskusní platformy určené pro širokou odbornou veřejnost – vrcholové představitele společností poskytujících profesionální logistické služby, výrobních a obchodních firem, zástupce odborných škol a universit a odborníky z jednotlivých článků logistického řetězce. Podstatou celé akce je nabídnout prostor pro prezentaci jednotlivých prvků strategie dopravy a logistiky a to každoročně v jiném originálním prostředí charakteristickém pro konkrétní článek dodavatelského řetězce. V minulosti tak Den české logistiky a jeho účastníky přivítaly prostory logistických skladů, retailová pasáž, či multifunkční sál automobilky ŠKODA Auto. Den české logistiky nabízí z marketingového hlediska velmi atraktivní příležitost představit vhodnou formou výrobky a služby a k tomu mít v rámci oficiálního programu k dispozici důstojný prostor pro prezentaci.