Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Cesta do budoucnosti kamionů

Na podzim roku 2021 evropský průmysl nákladních vozidel a přívěsů bilancuje korona krizi - a ve skutečnosti se zdá, že minimum předchozího roku bylo překonáno.

 

Knihy objednávek jsou dobře naplněné a jeden každý dopravce musí být trpělivý, dokud nebude moci zlikvidovat nově objednané nákladní automobily nebo přívěsy.


Rok 2021 však přinesl nejen oživení na trhu: nyní je prakticky jasné, jaké koncepty pohonů budou v budoucnosti použity v silniční nákladní dopravě. Bateriově elektrická nákladní vozidla (BEV) budou v provozu pro přepravu na krátké vzdálenosti a jejich dojezdové schopnosti jsou nyní dostačující i pro rozšířenou místní dopravu. U dálkové dopravy se naopak zřejmě prosadí kamiony s pohony na palivové články.


Skutečným náznakem toho je, jak Evropská komise a jednotlivé země EU přistupují k otázce paliva. Regulace financování se zaměřuje jednoznačně na vodík jako energetický nosič, ale výrazně se prosazuje také nákup elektrických vozidel a infrastruktury pro užitková vozidla. U konkurenčních systémů, jako jsou nákladní automobily poháněné bio-LNG, to však znamená, že hrají pouze roli překlenovací technologie. Pokud však jde o rychlé a především levné snížení emisí plynů poškozujících klima, mohou být cenným přínosem - a politika by to měla vzít v úvahu.