Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Celní tarif 2017

Nařízením 2016/1821 byl vydán celní tarif Unie pro rok 2017. Nový celní tarif zohledňuje revizi Harmonizovaného systému 2017, dohodu ITA (o postupném odstranění cel pro informační technologie) a formální změny vyplývající z celního kodexu Unie.

Změna kombinované nomenklatury je tentokrát rozsáhlejší než v přechozích letech, protože reaguje na více než 230 změn Harmonizovaného systému (HS), které se týkají především zemědělských a chemických výrobků, ale také dřeva, textilu, obecných kovů, strojů a dopravních prostředků. Řada změn HS byla vyvolána potřebou monitorovat obchod (například tropickým dřevem, nebezpečnými chemikáliemi apod.). Dalším důvodem pro změny HS byl technický vývoj a potřeba upřesnit klasifikaci některých výrobků dosud v nomenklatuře neuvedených (například LED, vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem apod.).

Pro snazší orientaci jsou nově vytvořené položky kombinované nomenklatury označeny ★, zatímco položky označené ■ mají shodný číselný kód, ale upravený rozsah/popis. Korelační tabulky mezi KN 2017/2016 by měla celní správa zpřístupnit v dohledné době.