Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Bezpečnostní informace - varování před podvodnou činností

Od našich slovenských přátel jsme obdrželi varování před 2 bezpečnostními hrozbami, kdy pro podvodnou činnost byly využity/ zneužity společnosti M & S TRANSPORTE SRL a SK- BRATISLAVA a UNILEVER