Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory
<<<.23456.>>>

LEJ zvyšuje výkony nebývalým tempem

Objemy přepravy na letišti Lipsko / Halle (LEJ), čtvrtém největším leteckém uzlu v Evropě, vzrostly během prvního čtvrtletí letošního roku o 20,9 %
na více než 359 000 tun.

Přidáno: 28.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, od dovozního cla a od DPH při dovozu

Dne 19. dubna 2021,  se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH  o to pro dovoz zboží uskutečněný od 30. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Přidáno: 28.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Dopady Suezu se začínají projevovat v cenách námořného

Indexy nákladní dopravy jsou opět na vzestupu, ale i na jejich vysoce zvýšených úrovních maskují skutečné náklady na dopravu.

Přidáno: 26.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Úpravy v řízení dopravy přes Kanál

Opatření pro řízení dopravy po brexitu na silnicích do Doveru byla zrušena, přičemž jako první zmizelo kontroverzní povolení k přístupu do Kentu (KAP), a to kvůli tvrzením o lepším obchodu a minimálním narušení.

Přidáno: 22.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

FMC novým předpisem ulehčí rejdařům kontraktaci

Kontejnerové linky budou lépe připraveny k přepravě více nákladu na poslední chvíli do a ze Spojených států poté, co Federální námořní komise vyhoví žádostem Světové námořní rady o zjednodušení pravidel týkajících se případů, kdy je třeba, aby námořní linky uzavřely původní smlouvy o poskytování služeb s úřady USA.

Přidáno: 21.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Studie tvrdí, že automatizace nahradí dříve speditéry než řidiče

Podle výzkumu Oxfordské univerzity existuje 99% pravděpodobnost, že roboti nahradí v následujících 15 letech práci zasílatelů dopravy. Řidiči budou nahrazeni s pravděpodobností 79 % .

Přidáno: 20.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Výkony říční dopravy v Sasku-Anhaltsku utěšeně rostou

Se spolkovou zemí Sachsen-Anhalt sice nesousedíme, ale sdílíme jeden důležitý evropský říční tok a dopravní cestu = Labe. Takže následující pozitivní zprávy by se mohly týkat i nás, kdyby...

Přidáno: 19.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Příjemci zboží na ms Ever Given si ještě počkají

Parník před 14 dny uvízlý v Suezském průplavu, dnes kotvící na Velkém hořkém jezeře (cca v polovině plavební dráhy mezi Suezem a Port Saidem) bude uvolněn pro další plavbu až po zaplacení nákladů na vyproštění, které mohou činit až 1 mld dolarů, oznámila Suez Canal Authority.
 

Přidáno: 13.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Zpráva o celní kontrole EÚD

Dne 30. března zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD) zprávu celní kontroly: nedostatečná harmonizace poškozuje finanční zájmy EU, což je způsobeno tím, že finanční rámec rizik celní unie EU není navržen dostatečně dobře, aby zajistil, že členské státy provedou kontroly harmonizovaným způsobem, a že národní implementace se liší.

Přidáno: 08.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Dopad nehody Ever Given v Suezském průplavu

Oficiální vyjádření TIMOCOM k situaci kolem Suezského průplavu. Odhad dalšího vývoje. Dopravní a skladovací kapacity budou nedostatkové.

 

Přidáno: 07.4.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK
<<<.23456.>>>