ESCES - FREE ZONE PRAGUE
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory
<<<12345.>>>

Obchod s Británií se komplikuje. Od nového roku platí přísnější pravidla, hlavně pro dovozce

Nová a přísnější pravidla budou od nového roku upravovat obchod mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Tentokrát se dotknou se převážně dopravců, kteří dovážejí zboží do Spojeného království z unijních států, zatímco dosud se potýkali s komplikacemi jen při vývozu. Firmy se musí připravit například na zavedení hraničních kontrol a nový informační systém pro pohyb nákladních vozidel.

Přidáno: 09.12.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Změna delegovaného aktu k Celnímu kodexu Unie týkající se některých ustanovení k původu zboží

​Dne 10. listopadu 2021 bylo v Úředním věstníku EU č. L 396 zveřejněno "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží".

Přidáno: 06.12.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

EU navrhuje zřízení černé listiny dopravců, kteří napomáhají pašování nebo obchodování s lidmi

K nedávným událostem na hranicích EU s Běloruskem by nemohlo dojít, aniž by se toho neúčastnili dopravci, kteří se vědomě či nevědomě podílejí na přepravách migrantů. Přispívají tak k humanitární krizi a narušení bezpečnosti na vnějších hranicích EU.

Přidáno: 03.12.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Pozastavení některých dodatečných cel na zboží pocházejících z USA

Prostřednictvím této informace vám nabízíme seznam pozastavení dodatečných cel na zboží pocházející z USA

Přidáno: 01.12.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Barometr nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA

Současná turbulentní situace vyvolaná pandemií, zdražením energií a rozvrácením dodavatelsko-odběratelských řetězců postihuje prakticky všechny.

Přidáno: 29.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Podmínky pro příděl jednorázových povolení pro mezinárodní nákladní dopravu na rok 2022

Byl upraven seznam tzv. nedostatkových relací povolení. O povolení, která jsou uvedena na tomto seznamu je nutné předem žádat.

Přidáno: 24.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Oddlužení osob s daňovou exekucí není možné

Celní správa České republiky reaguje na zvyšující se počet dotazů týkajících se možnosti oddlužení osob, které hodlají vyřešit svůj dluh u státních institucí, veřejné správy, zdravotních pojišťoven a u firem, v nichž má stát majetkovou účast.

Přidáno: 22.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Kongesce v Rotterdamu může trvat až do konce 2022

Kongesce a výpadky v přepravě kontejnerů přes Rotterdam přístav, největší přístav v Evropě, budou pravděpodobně přetrvávat až do roku 2022, uvedli ve čtvrtek přístavní úředníci, což může mít vliv na hospodářské oživení po pandemii COVID-19.

Přidáno: 18.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Rejdaři jsou nuceni vynechávat stále větší počet přístavů

Rejdaři jsou nuceni vynechávat stále větší počet přístavů, aby udrželi své lodě na linkovém plánu nebo v nejlepším případě omezili zpoždění.

Přidáno: 14.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Dopravní spor s Rakouskem eskaluje

Spor o praktiky blokového odbavení na rakouských hranicích nadále eskaluje. Poté, co se na dálnici A93 před hraničním přechodem Kufstein nedávno vytvořila velmi dlouhá řada kamionů, obrátila se bavorská ministryně dopravy Kerstin Schreyerová znovu na Evropskou komisi.

Přidáno: 12.11.2021 | ČÍST CELÝ ČLÁNEK
<<<12345.>>>